Antalet personer som lever på sjukpenning, a-kassa och andra sociala ersättningar ökade med 2,5 procent förra året jämfört med året innan.

Sedan 1990 redovisar SCB varje år hur många personer i åldrarna 20–64 år som försörjs genom arbetslöshetsersättning, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (som tidigare hette förtidspension) och ekonomiskt bistånd (som ofta kallas socialbidrag). I sammanställningen räknas de som har sådana ersättningar om till helårspersoner. Som exempel blir två individer som är arbetslösa på heltid ett halvår vardera en helårsperson i statistiken.

Totalt försörjdes 818 848 helårspersoner genom de olika ersättningarna 2013, viket alltså är 2,5 procent fler än 2012. Ökningen ser ut att fortsätta, det visar siffror från det första halvåret 2014. Fler kvinnor än män är beroende av sociala ersättningar för sin försörjning, eftersom betydligt fler kvinnor än män har sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.

Som andel av befolkningen mellan 20 och 64 år motsvarar de ”bidragsförsörjda” helårspersonerna 14,7 procent, vilket också det är mer än de närmast föregående åren.

Den enda form av ersättning som blir mindre vanlig är sjuk- och aktivitetsersättning. Villkoren för sådan ersättning skärptes dramatiskt den 1 juli 2008, och även om inflödet av nya förtidspensionärer har ökat något det senaste året är det mycket mindre än utflödet i form av förtidspensionärer som går i ålderspension. Alla andra ersättningar – sjukpenning, arbetslöshetsersättning och socialbidrag – ökar.

Sett i ett längre perspektiv är andelen som försörjs genom sociala ersättningar ändå ganska låg. Då SCB började sammanställa den här statistiken 1990 var 14,8 procent av befolkningen i åldern 20–64 år ”bidragsförsörjd”. Efter en blixtsnabb uppgång under 1990-talskrisen har antalet helårspersoner som får sociala ersättningar minskat, med undantag för åren 2001–2004, år 2009 och alltså fjolåret.

Bakom minskningen ligger framför allt en nedgång i antalet personer som får ersättning från sjukförsäkringen, en nedgång som inleddes under S-regeringen 2002 och fortsatte till slutet av år 2010.