Montören fick livshotande skador och förlamades. Både gruvbolaget, där olyckan inträffade, och entreprenören som ansvarat för arbetet åtalas nu och krävs på sammanlagt 1,5 miljoner i företagsbot.

Den 19 januari 2010 skulle mannen utföra underhållsarbete i en kvarn vid Aitikgruvan som drivs av Boliden Minerals. Företaget hade anlitat Metso Minerals som entreprenör för arbetet. Metso hade i sin tur anlitat flera underentreprenörer, varav den olycksdrabbade mannens enskilda firma var en.

Det var två skiftlag som utförde arbetet och det avgående skiftet hade monterat bort en lyftare, som de sedan satt tillbaka utan att montera fast den. Skiftlaget som tog över arbetet fick inte veta att lyftaren satt lös och när kvarnen roterades föll den 300 kilo tunga maskindelen över mannen som arbetade inne i kvarnen.

Mannen drabbades av livshotande skador i form av flera brott på halskotpelaren och krossad ryggmärg, vilket ledde till förlamning och känselbortfall.

Åklagaren anser att både Boliden och Mesto har ansvar för olyckan. Boliden har brustit i sitt ansvar att samordna, kontrollera och tidsplanera insatsen, och bör därför betala 700 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, enligt åklagaren.

Metso som utfört uppdraget åtalas för samma brott. Företaget har hyrt in arbetskraft utan att göra tillräckliga riskbedömningar av arbetet. Företaget har inte heller informerat arbetarna om riskerna och har inte fastställt hur informationen skulle överlämnas mellan skiftlagen. Om det funnits en fast rutin att informera om vilka arbetsmoment som påbörjats och slutförts vid skiftbytet skulle olyckan inte ha inträffat, enligt åtalet.

Trots att den skadade mannen hade en enskild firma, stod han under Metso Minerals arbetsledning och hade ingen självständig ställning gentemot företaget, enligt åklagaren. Han anser därför att Metso Minerals är ansvarig för olyckan och ska betala 800 000  i företagsbot.