Anmälningar om åldersdiskriminering som kommit in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ökat kraftigt i år. Mellan januari och maj kom det in 187 anmälningar vilket är nästan lika många som under hela 2013, då man fick in 194 anmälningar, skriver Dagens Arena.

En anledning bakom ökningen kan vara att diskrimineringslagstiftningen om ålder utvidgades till att gälla fler samhällsområden än arbetslivet, som till exempel för hälsa och sjukvård.

Men även anmälningar som föll inom arbetslivsgenren ökade kraftigt. Från i genomsnitt tio anmälningar per månad i fjol till 19 anmälningar per månad under årets första fem månader.