Omkring 7 500 jobb har skapats som en direkt följd av sänkningen av restaurangmomsen, enligt en ny beräkning som branschorganisationen Visita har gjort. Det innebär en kostnad per jobb på cirka 400 000 kronor. Konjunkturinstitutet håller dock inte med fullt ut.

”Utslaget på en hel konjunkturcykel kommer det bli ännu fler jobb och lägre snittkostnad”, skriver Visitas branschekonom Björn Arnek i ett pressmeddelande.

Statliga Konjunkturinstitutet (KI) kom i december i fjol fram till att momssänkningen hade skapat cirka 4 000 jobb. I dag hade även KI landat i högre siffror, hävdar Arnek.

Visitas beräkning bygger på statistik över lönesummor och löner i restaurangbranschen.

– Det är fullt tänkbart att jobben har fortsatt att öka, säger Marcus Mossfeldt, som var ansvarig för KI:s rapport om jobbeffekterna.

Krogarna har inte sänkt priserna fullt ut, motsvarande momssänkningen. Det har ökat lönsamheten och lockat in fler restauranger i branschen.

– Så den fulla effekten borde ta tid, säger Marcus Mossfeldt.

Men även om branschen skulle ha rätt i sin analys, så är det inte detsamma som att det har skapats 7 500 nya jobb i hela ekonomin.

– Nettoeffekten kan bli mindre. Annat har blivit relativt dyrare. Vi kanske går mindre på bio till exempel, säger Mossfeldt.

Hotell- och restaurangfacket är för momssänkningen, men tveksam till jobbeffekterna.

– Det är många faktorer som spelar in. Vi vill vänta med att sätta likhetstecken mellan momssänkningen och fler jobb, säger fackordförande Ella Niia.

Det är väldigt vanligt med deltidsanställningar i krogbranschen. I analysunderlaget till att det skapats mer jobb finns en ökad utbetald lönesumma.

– Men det är mycket mertidsuttag i det här, säger Ella Niia.

Dessutom växte branschen redan innan momssänkningen kom.

– Och det finns en ökad köpkraft hos dem som har jobb, till följd av jobbskatteavdragen, säger hon.

Mer pengar att sätta sprätt på på krogen helt enkelt.

Men en ökad lönsamhet i branschen och mindre svarta pengar är bra.

– Vi är fortfarande positiva till en momssänkning.

Och det vet Socialdemokraterna som vill riva upp momssänkningen om partiet kommer till makten.

– Vi har framfört vår uppfattning i den här frågan, säger Ella Niia.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven kallar Visitas prognos om 7 500 nya jobb för ”optimistisk”.

– Den bygger på att omsättningen har ökat. Det är inte faktiskt antal anställda – utan ökar man omsättningen så här mycket så ökar antalet anställda, säger han, och fortsätter:

– Men även om det vore så kostar det 400 000 kronor per jobb.

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna:

– Det här kostar fem miljarder varje år. För fem miljarder skulle man exempelvis kunna anställa 10 000 lärare, säger hon.

– Det är klart att branschen nu kämpar med näbbar och klor för att behålla det här. Det är jag inte särskilt förvånad över. Som politiker har man större hänsyn att ta än så, det handlar om att använda skattebetalarnas pengar på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är en väldigt dyr och ineffektiv åtgärd.

Men hotell- och restaurangfacket anser att momssänkningen inte bör rivas upp?

– Jag förstår att de som verkar inom branschen tycker att det här är en intressant åtgärd, men som politiker har man ett helhetsansvar, säger Magdalena Andersson.