Journalistförbundet stämmer DN för brott mot turordningsreglerna, skriver tidningen Journalisten. Tvisten gäller åtta medarbetare som sagts upp, trots lång anställningstid.

Journalisterna sades upp med motiveringen att de saknar tillräckliga kvalifikationer. De har mellan 15 och 40 års anställningtid på tidningen. Trots att de centrala förhandlingarna pågick i tolv timmar kunde inte parterna enas.

– Så här får det inte gå till. När det inte går att lösa genom förhandlingar måste Journalistförbundet ta kampen för sina medlemmars rätt att få en behandling som är i enlighet med lagen, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet till tidningen.