Om opinionsmätningarna står sig blir S-ledaren Stefan Löfven Sveriges näste statsminister. Det första han vill göra är att få 90-dagarsgarantin för unga på plats.

– Det blir det första politiska beslutet, säger Stefan Löfven.

Socialdemokraterna lovar att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Med dagens arbetslöshetsnivåer innebär det att Sveriges 8 procent måste ner under Österrikes 5 procent.

För att nå dit ger S ett löfte till arbetslösa unga att inom 90 dagar få ett jobb, praktikplats och/eller utbildning. Men löftet kommer med krav på motprestation.

– Du är skyldig som individ att se till att du blir anställningsbar och ställer upp. Det är gammal hederlig moral, säger Löfven.

För en del kan det bli traineeplats i äldreomsorgen, som har stort rekryteringsbehov framöver. Regeringens YA-jobb har liknande upplägg och där går det trögt att få fram platser.

– De har inte skickat med några resurser, säger Löfven, som satsar mer pengar i sitt förslag.

Efter ett år upphör anställningen. Då har de unga en halvfärdig undersköterskeutbildning. Men Löfven räknar kallt med att kommunerna då tar över ansvaret.

Göran Perssons S-regering hade en utvecklingsgaranti, där jobb, praktik eller utbildning skulle erbjudas inom 100 dagar. Det var svårt att få fram platser och den hade ingen effekt, enligt arbetsmarknadsforskare på IFAU.

– Vi har ett mycket bättre upplägg. Vi lägger till mer resurser, säger Löfven självsäkert.

Det finns även andra snarlika förslag i Löfvens och Perssons verktygslådor: Kunskapslyftet och extratjänster, som liknar Perssons plusjobb. Men Löfven värjer sig mot jämförelsen.

Opinionsläget pekar mot en S-ledd regering. Men Stefan Löfven vill inte ge besked om regeringsalternativ förrän efter valet.

Miljöpartiet pekas ut som ”en naturlig samarbetspartner”, men han nämner också Centerpartiet och Folkpartiet, men då främst för samarbete i riksdagen.

Allianspartierna kritiserar Löfven för brist på regeringsbesked och gemensamt rödgrönt valmanifest.

– Om Alliansen så skriver tio valmanifest, så samlar de i dag 36–38 procent. Då blir frågan: med vem ska de göra upp?

– Jag förstår att de mitt i en valrörelse inte säger att vi tänker springa över till Löfven, men jag förutsätter att de också sitter och funderar på vad som händer efter valet.