Förra året minskade de nyanmälda ärendena hos LO-TCO Rättsskydd samtidigt som de utbetalda ersättningarna ökade. Det är framför allt LO-förbunden som anlitar LO-TCO Rättsskydd.

– Det minskade antalet ärenden beror på att vi får in färre ärenden till försäkringsrättsenheten och det beror i sin tur på att antalet prövade arbetssjukdomar minskat radikalt, säger Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd.

Han berättar att reglerna ändrats och att det nu är mer krångligt att rättsligt pröva en arbetssjukdom. Minskningen av prövade arbetssjukdomar har pågått sedan 2005. Och för LO-TCO Rättsskydd minskade de nya ärendena från 1241 till 1045 mellan 2012 och 2013. Det framgår av LO–TCO Rättsskydds årsredovisning.

Den utbetalda ersättningen ökade dock med nästa 20 miljoner kronor till nästan 324 miljoner kronor. Det tror Dan Holke mer är en slump.

Det är nästan 260 miljoner kronor som betaltas ut till medlemmar i LO-förbund medan strax under 50 miljoner betalts till medlemmar i TCO-förbund.

Bland LO-förbunden är det Kommunal, Handels, Byggnads och IF Metall som står för flest nyanmälda ärenden. Från TCO-förbunden kommer ungefär en fjärdedel så många nya ärenden som från LO-förbunden. Bland tjänstemannaförbunden är det Polisförbundet och Unionen som står för de flesta nya ärendena.

I inledningen till årsredovisningen skriver Dan Holke om 18 förslag till Sveriges nya statsminister. Han skriver att det är enkla och billiga förslag som skulle ge bättre skydd och ökad rättvisa för miljoner människor.

Bland förslagen finns bland annat krav på en lag som ska skydda arbetstagarnas personliga integritet, krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling, rätt till arbetsskadesjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning och tydligare regler om studier och rätten till a-kassa.