Christer Ågren, Svenskt Näringslivs vice vd, invänder mot det mesta i kraven från LO och Facken inom industrin.

Foto: Jonas Ekströmer

Svenskt Näringsliv anser att LO:s kritik av visstidsanställningar och inhyrning är ett hot mot sysselsättning och äventyrar svenska företags konkurrenskraft. Arbetsgivarna anser att det bakom fackets invändningar finns organisationspolitiska motiv.

– Bemanningsbranschen gör att företagen klarar toppar i produktionen på ett bättre sätt än med egen personal. Och företagen klarar nedgångar utan att behöva säga upp den egna personalen, säger Christer Ågren, vice vd hos Svenskt Näringsliv.

– Utan bemanningsföretagen skulle svenska företag alltså bli mindre konkurrenskraftiga. Det är en enkel ekvation, tillägger han.

Bakgrunden är en debatt i Svenska Dagbladet mellan Christer Ågren och företrädare för LO, som Arbetet skrivit om tidigare. Christer Ågren tar avstamp i en statlig utredning som publicerades i juli och liksom utredningen konstaterar han att det är sällsynt att företag hyr in folk samtidigt som det finns uppsagda med företrädesrätt till återanställning. Facket anser dock att det är vanligt att företag säger upp den egna personalen och behåller de inhyra och att för en hel del företag är detta en strategi för bemanning, där bara en del av de anställda har fasta jobb.

– Det är ett jätteproblem att facket försöker skapa en bild av bemanningsbranschen som inte stämmer och det är en del av fackets agerande mot flexibilitet.  Det är ofta som fackets syn inte speglar den verkliga utvecklingen, säger Christer Ågren.

LO:s Kent Ackholt pekar på att utredningen inte lyckats genomföra en ordentlig undersökning utan bygger på en mindre enkät och en del djupintervjuer. Kent Ackholt säger att det känns som om utredaren inte ville lyssna på fackets invändningar utan hade sina slutsatser färdiga.

Arbetsgivarnas Christer Ågren beklagar att utredningen inte gjort en fullödig undersökning, men konstaterar också att utredningen bekräftar hans syn och säger:

– Det är tveksamt att Kent Ackholt säger att utredaren hade sina slutsatser klara i förväg. Det är väl snarare så att LO inte fick sina förutfattade meningar bekräftade och därför blev sura.

Facket anser att bemanningsanställdas jobb är otrygga. Det håller Christer Ågren inte med om. Han säger att en stor del i bemanningsföretagen har fasta jobb och han tycker att det är bättre med fasta jobb i bemanningsföretag än tillfälliga anställningar hos andra företag – bemanningsföretagens kunder.

Facket säger att arbetsplatser med många bemanningsanställda blir tysta arbetsplatser. Det har Christer Ågren svårt att förstå. Han tror att det är få arbetsplatser där facket inte kan nå ut ordentligt för att så många är inhyrda.

– För fackets del handlar väl det här egentligen om att det är svårare att fackligt organisera de anställda på bemanningsföretag. Facket får svårt att hålla sitt medlemsantal uppe. Egentligen handlar det om organisationspolitik och inte om omsorg om arbetsmarknadens funktionssätt, säger Christer Ågren.