Närmare 1 300 svenska sjuksköterskor fick en norsk sjuksköterskelegitimation förra året, vilket krävs för att jobba i Norge. Det är en tredjedel av antalet utexaminerade sjuksköterskor i Sverige samma år, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

Sedan 2005 har antalet beviljade norska legitimationer för svenska sjuksköterskor legat på samma nivå, visar statistik från Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell, Norges motsvarighet till Socialstyrelsen.

Men att sjuksköterskor väljer bort den svenska vården beror inte bara på att lönen är högre i Norge, enligt Marianne Törner vid Göteborgs universitet, som forskat om sjuksköterskornas arbetsmiljö.

– Om man inte känner att man kan göra ett jobb på ett tillfredsställande sätt så blir man väldigt stressad och deprimerad och då försöker man hitta en väg ut, säger hon till Ekot.