Tvärtemot vad som ofta hävdats, anlitar inte arbetsgivarna bemanningsföretag i stället för att återanställa uppsagd personal. Det framgår av en utredning som på torsdagen överlämnades till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Den som blir uppsagd av sin arbetsgivare har under nio månader företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren nyanställer. I debatten kring bemanningsföretagens roll på arbetsmarknaden, har bland annat LO krävt att personal inte ska få hyras in efter uppsägningar av fastanställd personal. För att kartlägga i vilken utsträckning det förekommer, tillsatte regeringen våren 2013 en utredning och presenterade sitt resultat på torsdagen.

Slutsatsen är att inhyrd personal bara i sällsynta fall konkurrerar ut tidigare anställda som har rätt till återanställning.

– Det här visar att det i de allra flesta fall råder god ordning på arbetsmarknaden just kring den här frågan, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Undantaget är mediebranschen, där facken anser att det förekommer att arbetsgivarna inte följer reglerna om företrädesrätt. 1,5 procent av alla sysselsatta i Sverige arbetar i ett bemanningsföretag.

Ulrika Beck-Friis/TT