Över tusen personer ringde LO:s hjälptelefon under juni – en fördubbling jämfört med samma månad förra året.

– Det var inte alls vad vi hade väntat oss, säger Stefan Gradin, ansvarig för fackets hjälptelefon. Trenden de senaste åren har varit att lite färre ringer år för år, eftersom de lätta frågorna går att klara ut på egen hand med hjälp av information som går att hitta på LO:s hemsida och andra platser.

Normalt handlar de flesta frågorna om lön, arbetstider och arbetsmiljö. I år har det mönstret förändrats. Stefan Gradin beskriver tre typer av ärenden som har ökat kraftigt:

• Ungdomar måste provjobba gratis för att ha chans att få jobbet.

• Ungdomar blir lovade jobb – men när de kommer på den avtalade tiden finns inget jobb. Eller också har någon annan fått arbetet.

• Uppsägningar, som i år har blivit den näst vanligaste typen av ärende för fackets hjälptelefon. Det handlar både om uppsägningar från arbetsgivarens sida och anställda som vill sluta i förtid därför att de inte klarar arbetstempot eller arbetsuppgifterna. Det senare är inte problemfritt: Har man skrivit på att man ska arbeta en viss period under sommaren går det inte att avbryta om inte arbetsgivaren går med på det.

Att de här frågorna har blivit vanligare beror till stor del på den höga arbetslösheten, anser Stefan Gradin.

– Ungdomar som vill jobba under sommaren konkurrerar med arbetslösa 25 – 30-åringar. Kampen om jobben gör att man provjobbar gratis en vecka för att få jobbet. Den gör också att man söker jobb som man egentligen inte vill ha eller  klarar av, vilket kan sluta med uppsägning i förtid.