Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten sjunkit i de flesta av EU:s 28 länder.

Enligt Eurostats senaste statistik har arbetslösheten sjunkit i  tjugo länder, jämfört med för ett år sedan. Ungern är det land där den sjunkit mest, från 10,5 till 7,9 procent under perioden april 2013 och april 2014.  I Portugal och Irland har andelen minskat med kring två procentenheter jämfört med förra året.

I sex EU-länder har arbetslösheten dock ökat det senaste året. Luxemburg, Italien och Finland är exempel på det. Ökningen har dock inte varit särskilt stor utan ligger kring några tiondels procentenheter. I Finland har den ökat från 8,1 till 8,5 procent.

Österrike är det enda EU-land där arbetslöshetssiffrorna legat still jämfört med samma månad förra året.

Enligt EU:s statistikmyndighet var 25,1 miljoner arbetslösa i maj i EU-länderna. Det är något lägre än föregående månad, april, och motsvarar 10,3 procent. De arton länder som har euron som valuta är motsvarande siffra 11,6 procent.

Skillnader mellan hur hårt krisen drabbat arbetsmarknaden i olika  länder är fortfarande stor.

I Grekland och Spanien är arbetslösheten högst och ligger på 26,8 respektive 25,1 procent. Lägst är den i Österrike där den är 4,7 procent följt av Tyskland och Malta där den uppgår till 5,1 och 5,7 procent.

Unga har fortfarande det tufft på EU:s arbetsmarknad. Enligt Eurostat finns drygt 5,1 miljoner arbetslösa under 25 år i EU. Även här står Grekland för den högsta siffran med sina 57,7 procent arbetslösa.

Arbetslösheten för kvinnor i EU är 10,4 procent medan andelen arbetslösa män uppgår till 10,3 procent.

Arbetslösheten i EU

Grekland 26,8*

Italien 12,6

Bulgarien 11,9

Frankrike 10,1

Belgien 8,5

Sverige 7,8

Nederländerna 7,0

Storbritannien 6,6

Tyskland 5,1

Österrike 4,7

Källa: Eurostat, säsongsrensade siffror angivna i procent som avser arbetslösheten i maj 2014. * anger arbetslösheten i mars 2014.