Martin Klepke webbledartopp

Nästan åtta år tog det, eller närmare bestämt 94 månader. Men i dag i Almedalen, så här drygt två månader före valet, presenterade alliansen en gedigen viljeinriktning för investeringar i nya höghastighetståg och 100 000 nya bostäder.

Tillsammans uppgår alliansens satsning till drygt 400 miljarder kronor, varav 200 miljarder på nya bostäder och 140 miljarder på nya stambanor.

Det är glädjande att de höghastighetståg som Björklund och Borg tidigare dömt ut som ”sciencefictiontåg” och ”robust olönsamma investeringar” nu åtta år försenade ska börja projekteras för sträckorna Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.

I sakfrågan är alliansens nya vilja till satsningar på utbyggd infrastruktur alltså enbart positiv för svensk industri, för nya arbetstillfällen och för tillväxten.

Alliansen räknar med att paketet ska ge 13000 nya arbetstillfällen per år.

Om de blir av, vill säga.

Trots den vällovliga intentionen finns nämligen frågetecken.

Den främsta osäkerheten gäller hur mycket staten egentligen vill bidra med.

Näringslivet ska vara med och betala, har alliansen tänkt sig, genom en ny infrastrukturskatt, en ny exploateringsavgift och en ny banavgift.

Men framför allt ska kommuner och landsting vara med och bekosta utbyggnaden, främst när det gäller byggandet av de 100 000 nya bostäderna.

I dagsläget har alliansen därmed inte lovat några nya pengar alls till bostäder.

Det är därmed stor risk att alliansens notoriska ovilja mot att se statliga subventioner som ett sätt att få fart på bostadsbyggandet blir en hämsko för hela projektet.

Kommunerna riskerar i slutänden att blir lämnade i valet mellan att nagga på en redan hårt belastad kommunbudget och att bli utpekade som syndabockar för att ingenting byggs.

Insikten är dock betydelsefull. Ett fungerande samhälle kräver självklart att folk ska kunna ta sig till sina jobb och ha någonstans att bo.

Lika självklart måste företagen kunna frakta sina produkter med fungerande transporter.

För att klara detta måste vi – logiskt nog – bygga kommunikationer och bostäder.

Det är bra att alliansen nu inser det även om dagens paket mer får ses som en viljeinriktning än ett skarpt förslag.