Martin Klepke webbledartopp

Som vilket annat parti som helst tog Sverigedemokraterna plats i Almedalen i dag.

I hårda ordalag gick partiledaren Jimmie Åkesson i sitt tal till attack mot dem som menar att partiet står för en rasistisk politik och med kraft slog han fast att fascism och rasism ska bekämpas.

Som alla andra partiledare i riksdagen också skulle säga, alltså.

Men är verkligen Sverigedemokraterna ett parti som alla andra?

Som invalda i riksdagen har partiet fått tillgång till såväl Almedalens scen som till arbetsplatsbesök och informationsdagar på våra skolor.

Men det finns en klar anledning till att det, någon timme före Åkessons tal, tågade ett majestätiskt antirasistiskt demonstrationståg genom Visby.

Det finns en anledning till att det samtidigt som talet ordnades flera antirasistiska samlingar i Visby.

Det finns en anledning till att Sverigedemokraterna aldrig kan ses som ett parti som andra.

 

Det handlar inte om att Jimmie Åkesson företräder ett parti som vill inskränka aborträtten eller lägga ned genusforskningen. Eller att partiet i riksdagen hellre förespråkar stora skattesänkningar än bättre arbetsvillkor och bra sjukhus.

Dessa frågor kan, vad man än tycker om dem, ställas under proposition i riksdagen och avgöras med demokratiska styrmedel.

Det som gör att Sverigedemokraterna aldrig kan ses som ett parti som andra är i stället deras syn på våra medmänniskor.

Demokratins grundläggande förutsättning är ”en person – en röst”. Att i maktutövning göra åtskillnad mellan människor utifrån rikedom, kön eller etnicitet är och kan aldrig vara förenligt med demokratiska grundvärderingar.

Sverigedemokraterna är tydliga med att de vill göra åtskillnad på människor utifrån ursprung. Samtidigt hävdar de att denna vilja till åtskillnad inte är rasism, vilket det naturligtvis per definition är. Sverigedemokraterna är alltså inte bara ett högerparti med konservativa värderingar. Sådana åsikter återfinns i andra partier och tillhör demokratin.

Det som gör att Sverigedemokraterna aldrig kan ses som ett parti bland andra är i stället att de inte vill godkänna demokratins grundnorm om alla människors lika värde.