grafik

Fler än fyra av tio har fått en mer negativ syn på regeringen på grund av sjukreglerna. Bland  dem som varit sjukskrivna är andelen kritiska sex av tio, visar en opinionsundersökning som LO låtit göra.

Undersökningen ingår i LO:s rapport Bristande tilltro och diskuterades  på ett seminarium i Visby under Almedalsveckan.

På frågan om hur synen på regeringen påverkats av de nya sjukreglerna som infördes 2006, svarade 44 procent ”mer negativt”. 9 procent var ”mer positiva” och 38 procent hade inte påverkats alls.

Av dem som har varit sjukskrivna senaste året var ännu fler negativt inställda till regeringen – 61 procent. Endast 9 procent hade fått en ljusare syn på regeringen.

– Det kan man tolka som att de som har erfarenhet av regelverket besitter en kunskap som övriga inte har, det vill säga att regelverket har mer brister än vad Medelsvensson tror, sa Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO, på seminariet.

En annan fråga som ställts handlar om tidsgränserna. 85 procent av de tillfrågade anser att det inte är rimligt att folk förlorar sin ersättning trots att hen inte blivit friskare utan endast för att hen passerat en politiskt bestämd tidsgräns.

Solveig Zander, (C), ledamot i Socialförsäkringsutskottet, deltog i diskussionen. Hon ansåg bland annat att frågorna var felställda. Och att antalet sjukskrivna minskat tack vare de ändrade reglerna.

– Det tidigare systemet hade stora brister. Personer fick vara sjukskrivna utan att få stöd och hjälp att återgå till arbetslivet.

– Nu ser vi människor tidigare. Ingen kan säga annat.

77 000 har utförsäkras från systemet påpekade Tomas Enerot, (s),  vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

– Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat för kommunerna. Kommunal har gjort en undersökning som visar att över hälften av deras sjukskrivna medlemmar förlorat 5 000 kronor i månaden. De tvingas ta hjälp av anhöriga.

Vad har LO med sjukreglerna att göra?

– LO-medlemmarna har lägre inkomster, tuffare arbetsliv och har inte råd att teckna privata sjukförsäkringar. Nu när sjuktalen ökar är det kvinnor inom Kommunal som står för ökningen. Därför ska LO se till att förbättrade sjukregler blir en fråga i valet, sa Tobias Baudin, vice  ordförande.

 

Undersökningen

1) Hur har din syn på regeringen påverkats av de nya sjukreglerna?

Mer negativ: 44 procent.

Varken eller: 38 procent

Mer positiv: 9 procent

Kvinnor är mer negativa (47 procent) än män (42 procent).

2) Känner du förtroende för att Försäkringskassan ger dig en rättssäker behandling om du blir sjukskriven?

Nej: 45 procent

Ja: 50 procent

Vet ej: 4 procent

Ej svar: 1 procent

Bland svarande med erfarenhet av sjukskrivning svarar 53 procent att de saknar förtroende och 33 procent att de har förtroende.

3) Tycker du att det är rimligt att man blir av med sin ersättning trots att man inte blivit friskare, bara för att man når en tidsgräns?

Nej: 86 procent

Ja: 8 procent

Vet ej: 5 procent

Ej svar: 1 procent

 

1 000 personer har tillfrågats i undersökningen som gjorts av Novus Opinion. Undersökningen gjordes i februari i år.