Arbetsmarknadsministerns inlägg på DN Debatt i dag ifrågasätts av Svenskt Näringsliv.

Varför? Det är frågan både fack och arbetsgivare ställer sig efter beskedet från regeringen att de vill införa en ny anställningsform, så kallade matchningsanställningar.

– Det här väcker många frågor. Jag kan inte förstå varför det behövs en till utredning, säger Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.

I dag, måndag, uppger den moderata arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson att regeringen ska utreda en ny anställningsform. Den kallas matchningsanställning.

Tanken är att göra det lättare för långtidsarbetslösa att få jobb. Det ska göras genom att anlita så kallade matchningsaktörer, exempelvis rekryteringsbolag, som ska ge handledning med kompetensutveckling. Rekryteringsbolagen ska ha arbetsgivaransvaret. På så vis ska oron lindras hos de företag som vill anlita långtidsarbetslösa och trösklarna på arbetsmarknaden ska sänkas.

Det är socialdemokraten Anders Lago som fått uppdraget att utreda anställningsformen. Senast i mars 2015 ska han lämna förslag på hur den ska kunna genomföras.

Carina Lindfelt på Svensk Näringsliv ställer sig frågande till regeringens utspel.

– Jag kan inte förstå varför det behövs ytterligare en utredning, säger hon.

Hon syftar på en annan utredning som tillsattes redan i februari. Då gav regeringen Agneta Dreber, tidigare vd för arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen, i uppdrag att göra en översyn av Arbetsförmedlingen.

Carina Lindfelt säger att det är uppenbart att vissa grupper behöver ett särskilt stöd på arbetsmarknaden och att Arbetsförmedlingen inte klarar av att sköta det. Hon tycker dock att förslaget om en ny anställningsform borde ha lagts in i den övergripande utredningen om Arbetsförmedlingen.

Är det ett Almedalsutspel?

– Ja, det tror jag alla kan se att det är. Det kommer väl att komma ett om dagen nu, säger hon.

Även LO:s Tobias Baudin har svårt att se poängen med en till utredning.

– Arbetsförmedlingen har ju redan i dag möjligheter att erbjuda stöd till företag som anställer men alldeles för få tar emot långtidsarbetslösa. Det behövs inte en utredning till, det finns redan idag möjligheten att göra det om man ser till att höja kvalitén på dagens arbetsmarknadspolitik, säger han.