Fullsatt seminarium med fokus på jämställdhet. Från vänster Linnea Swedenmark, ledarskribent på Aftonbladet, Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby och Martin Klepke, ledarskribent på Arbetet. Foto: Mårten Martos Nilsson

Fullsatt seminarium med fokus på jämställdhet. Från vänster Linnea Swedenmark, ledarskribent på Aftonbladet, Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby och Martin Klepke, ledarskribent på Arbetet. Foto: Mårten Martos Nilsson

 

– I valrörelsen måste Socialdemokraterna presentera lösningar som kombinerar klass- och könsperspektivet – inte huka för Feministiskt Initiativ.

Det hoppas Linnéa Swedenmark, ledarskribent vid Aftonbladet, som debatterade arbetarrörelsens förhållande till klasskamp och kvinnokamp vid Arbetets seminarium i Visby i dag, söndag.

Diskussionen utgick från den nya boken ”Ultimatum – argument för en ny politik”, som bygger på ledartexter av Arbetets politiska redaktör Martin Klepke. Med egna bearbetningar av SCB-statistik visar Martin Klepke hur inkomstskillnaderna har ökat under Alliansregeringen. Åren 2006 – 2011 ökade den tiondel av svenskarna som tjänar mest sina inkomster med i genomsnitt 79 000 kronor. Medan den sämst ställda tiondelen inte ökade sina inkomster alls, utan tvärtom förlorade 2 000 kronor.

Bakom den utvecklingen ligger jobbskatteavdrag för dem som har arbete, kombinerat med hårdare villkor i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen och en svag utveckling av pensionerna. Då jobbskatteavdraget har givit mest till dem som tjänar bäst – samtidigt som inkomster från transfereringssystemen är viktigare för kvinnor än för män – har politiken omfördelat från rika till fattiga och från män till kvinnor, konstaterar Martin Klepke.

– Det finns ingen trendmässig minskning av inkomstskillnaden mellan män och kvinnor, vad regeringen än påstår, säger Martin Klepke.

Förutsättningarna för en annan politik är just nu mycket stora, tror Linnéa Swedenmark.

– Det finns en vänstervåg och samtidigt en jämställdhetsvåg i Sverige som alla måste förhålla sig till. Samtidigt visar trendmätningar att politiskt engagemang och politiskt ställningstagande är inne. Den kombinationen skapar väldiga möjligheter.

Men att Socialdemokraterna drar nytta av det här läget inför riksdagsvalet är inte givet. Linnéa Swedenmark befarar att partiet räds Feministiskt Initiativ, och inte ser sin egen styrka: kombinationen av klass- och könsperspektiv.

Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby, ser detta som symptomatiskt.

– För arbetarrörelsen har förhållandet mellan klass och kön alltid varit sårigt, ända sedan arbetarrörelsen krävde allmän rösträtt och avsåg rösträtt för män, medan kvinnorörelsen fick driva kravet om kvinnlig rösträtt separat.

Gertrud Åström efterlyste en analys av varför hela den nordiska välfärdsmodellen tycks förutsätta en underordning av kvinnor.  Någon sådan kanske söndagens seminarium inte mynnade ut i, även om deltagarna enades om att den borgerliga regeringen (liksom det dominerande ekonomiska synsättet i stort) betonar produktionen i det privata näringslivet, och nedvärderar den reproduktion som sker både i den kvinnodominerade offentliga sektorn och genom obetalt arbete i hemmen.

Frågan om vilka förslag en feministisk politik bör sätta främst inför valet tvingade debattörerna att bli konkreta.

– Föräldraförsäkringen, säger Linnea Swedenmark.

– Att återställa den könsorättvisa som jobbskatteavdraget har skapat, säger Gertrud Åström.