Valupptakt utan arbetarstöd. Endast 13 procent av LO-medlemmarna skulle rösta på något av Allianspartierna om det var val i dag. Foto: Pontus Lundahl

Valupptakt utan arbetarstöd. Endast 13 procent av LO-medlemmarna skulle rösta på något av Allianspartierna om det var val i dag. Foto: Pontus Lundahl

LO-medlemmarnas stöd för Socialdemokraterna är fortsatt starkt, samtidigt som Vänsterpartiet har fått ökade sympatier. Däremot märks Feministiskt initiativs framgångar inte i LO-leden, visar en ny undersökning. Och stödet till Alliansen är mycket svagt.

– Med över 50 procent av LO-medlemmarna bakom sig är Socialdemokraterna ett verkligt löntagarparti, sa Tobias Gerdås vid LO:s kommunikationsenhet när han presenterade undersökningen vid ett seminarium i Visby i dag, söndag.

Enligt Novus skulle 51,3 procent av LO-medlemmarna rösta på S om det var val i dag. Det är i och för sig lägre än SCB-siffran på 56,6 procent nyligen, men Tobias Gerdås tror att Novus notering är i underkant.  Enligt en analys av hur LO-medlemmarna röstade i EU-valet som LO låtit Novus göra valde 54,9 procent S, en ökning jämfört med EU-valet 2009.

Samtidigt som S håller ställningarna i LO-leden ökar stödet för V. Vänsterpartiet stöds av 13,5 procent av LO:s medlemmar, enligt Novus undersökning.

Vänstervinden understryks av att bara omkring 13 procent av LO-väljarna stöder något av Allianspartierna.

– För regeringen är LO-medlemmarna i stort sett förlorade, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin. Det totala stödet för en rödgrön regering är 70 procent.

– Sedan är stödet för SD alldeles för starkt, både bland väljarna i allmänhet och bland LO-medlemmar.

Tobias Baudin tror inte att alla som stöder SD är rasister – många av dem är helt enkelt missnöjda med den förda politiken och vill se en förändring.

– Men om de då röstar för SD tänker de fel, eftersom det blir en röst för fortsatt borgerlig regering.

Sedan i höstas har dock SD:s stöd bland LO-medlemmar minskat något, från 16,8 till 15 procent. Enligt Tobias Gerdås är det en myt att S-väljare går över till SD.

– Analysen visar att det är de borgerliga som tappar till SD. Där har de ett jättebekymmer.

Vid sidan av vänstervinden tyder FI:s framgångar på att frågorna om jämställdhet har blivit viktigare för svenska väljare. Men FI:s uppgång har inte fått genomslag bland LO-väljarna – åtminstone inte ännu, tillägger Tobias Gerdås.

På motsvarande sätt fick Miljöpartiet kraftigt ökat stöd i EU-valet i maj helt utan LO-medlemmarnas hjälp. Tvärtom var det färre LO-medlemmar som valde MP i år än i EU-valet 2009.

Det kan bero på att LO-medlemmarna har en annan dagordning än väljarna i stort. Jobb och lönedumpning var de viktigaste frågorna för dem i EU-valet.