Tjänstemannafacket ST ifrågasätter och kritiserar avtalet som Seko undertecknade efter tågstrejken. ST anser att avtalet leder till att olika grupper ställs mot varandra och att det kan leda till att verksamheten läggs ner på orter där Öresundståg har få anställda.

– Sekos uppgörelse innebär att tillsvidareanställda avstår löneutrymme till timanställda. Och det är vi inte beredda att göra – åtminstone inte i år. Diskussionen är komplex och vi behöver fortsatta den, säger Ellen Simonsson, biträdande enhetschef på ST:s förhandlingsenhet, som berättar att förhandlingarna med Almega är uppskjuta och ska fortsätta efter sommaren.

Strejken ledde till att Seko och Almega kom överens om att de timanställdas löner höjs från ingångslön till genomsnittet för respektive yrkesgrupp. De centrala parterna är dessutom överens om att grundanställningsformen ska vara tillsvidare på heltid.

Sekos förhoppning är att de timanställdas lönehöjning ska leda till att färre blir timanställda och fler tillsvidareanställs eftersom tågföretag inte kan minska sina kostnader med timanställda.

Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson reagerar på ST:s resonemang. Han säger:

– För de tillsvidareanställda är det en billig premie för att hindra att man blir uppsagd och erbjuden timanställning. Vi har mött stor förståelse när vi har förklarat hur vi tänker.

I ett internt brev till medlemmarna i ST på Veolia Transport skriver styrelsen att Sekos lönebestämmelse betyder att de fastanställda får ge en del av sin kommande löneökning till de timanställda och att man inte tror att detta leder till färre timanställningar.

ST organiserar alla yrkesgrupper på Veolia och har drygt 200 medlemmar på Veolia Transport i hela landet. Ordförande är Mikael Yang. Han säger dessutom:

– Risken finns att Sekos lokala avtal leder till att orter där Veolia har få anställda kommer att läggas ner. Målet att alla ska uppnå en effektivitet på 96 till 96 procent på arbetstidsuttaget kommer bli svårt att nå för vikarier och för dem på orter med få anställda.

Sekos lokala uppgörelse med Veolia Transport innebär att 5 procent av jobbet på Öresundståg ska göras av deltidsanställda och timanställda ska stå för en lika stor andel av produktionen samtidigt som Seko åtar sig att medverka till att effektiviteten på arbetsuttag hamnar på 96 till 98 procent.

Sekos Valle Karlsson tycker invändningen är märklig och han pekar på att uppgörelsen bara innebär att Seko ska medverka till ett effektivt arbetstidsuttag.

– Det är ett problem när det blir så här. Vi och ST har medlemmar i samma grupper och då finns risken att man lägger krut på att konkurrera med varandra i stället för att koncentrera sig på de fackliga kärnfrågorna, säger Valle Karlsson.

ST:s ordförande på Veolia Transport Mikael Yang berättar att ST diskuterar en överenskommelse med företag om anställningar i framtiden och han beskriver målet som att deltids- och timanställda ska minska och andelen fastanställda öka. Mikael Yang säger också att man inte vill ha en likadan uppgörelse som Seko, som binder upp facket till ett effektivitetsmål.