SACO

Central budget: 600 000 kr.

Seminarier: Tre egna och åtta intervjuer som leds av Simon Svensson.

Samordnar också lokaler, teknik, förtäring och mingel för elva Sacoförbund i Kårhuset Rindi,  tillsammans drygt 30 seminarier

Antal som deltar: Från Saco-kansliet åker 12 personer plus ordförande. Flera av de som åker deltar i andras paneler.

LO

Budget: 1,5 miljoner

Antal som deltar: Mellan 30 och 35 personer.

Antal seminarier: 27 egna.

Tema: ”Sverige kan bättre” = LOs valtema. Speciellt dragplåster är den franske nationalekonomen Thomas Piketty.  Lokalen med 500 platser, Visbys största tillgängliga lokal är redan fylld.

TCO

Budget: 2 mkr som avser hela parken och alla förbunden.
Antal som deltar: 15 personer totalt.
Aktiviteter: 43 olika arrangemang i parken och TCO har fyra egna aktiviteter. Nio förbund i parken och sju andra organisationer
Fokus på två frågor: Höj taket i a-kassan och krav på en tredje pappamånad.

Svenskt Näringsliv

Antal som deltar: 20 personer.

Seminarier: Nio, varav tre om arbetsmarknad, huvudseminarium med CNN-profilen och författaren Fareed Zakaria.

Traditionsenligt mingel med uteslutande alkoholfria alternativ och gotländska specialiteter.