På plats i Almedalen och redo att träffa nya människor. Karin Lindvall, Region Gotland, tycker att öppenheten gör Almedalsveckan unik. Hon tipsar också nybörjaren om hur man får ut så mycket som möjligt av sitt besök. Foto: Karl Melander

På plats i Almedalen och redo att träffa nya människor. Karin Lindvall, Region Gotland, tycker att öppenheten gör Almedalsveckan unik. Hon tipsar också nybörjaren om hur man får ut så mycket som möjligt av sitt besök. Foto: Karl Melander

Under några sommardagar koncentreras det mesta som händer i svenskt samhällsliv till Visby. Och de som kommer är öppna för nya tankar och kontakter. Det unika mötesklimatet gör att Almedalsveckan bara växer.

Från 440 arrangemang 2007 till omkring 3 300 i år. Från 5 000 besökare till 20 000 under samma sjuårsperiod, åhörarna vid partiledartalen oräknade. Statistiken över Almedalsveckans utveckling är minst sagt övertygande.

Karin Lindvall vid Region Gotland, som har arbetat med arrangemanget sedan 1995, tvekar inte om förklaringen.

– Almedalsveckan är en bild av det svenska samhället, komprimerad och lättillgänglig. Intressant nog är utländska ambassadörer den kategori av besökare som har ökat allra mest. Här finns alla de behöver för att göra sitt jobb.

– Under veckan råder en alldeles särskild öppenhet. Man tar av sig slipsen och ställer in sig på spontana möten. Väldigt få arrangörer kommer för att få medial uppmärksamhet. Det viktiga är de personliga kontakterna.

Vad som skapar det här klimatet – de korta avstånden i Visby, distansen till fastlandet eller helt enkelt doften av sommar och semester – är svårt att avgöra. En viktig faktor är förmodligen att vuxna får träffas utomhus, som på klassresa eller kollo, och ha roligt samtidigt som de arbetar.

Almedalsveckan är också levande, ständigt stadd i förändring.

– I slutet av 90-talet höll man sitt seminarium och åkte hem, säger Karin Lindvall. Nu finns en annan dynamik under veckan. Den som tar upp en fråga första dagen kan få svar någon dag senare.

Här finns alltså en möjlighet att hämta in synpunkter på den fråga man driver, ett slags snabbremiss om man så vill, som Karin Lindvall tror är bra för det svenska samförståndsklimatet. Men Alme­dalsveckans betydelse sträcker sig långt utanför politikernas och lobbyisternas marker. Först och främst är den en möjlighet för alla som är intresserade av samhällsfrågor att ta reda på mer, diskutera och påverka.

– Alla arrangemang i det officiella programmet ska handla om en klart definierad samhällsfråga, säger Karin Lindvall. De ska ge möjlighet till dialog, vara öppna för alla – och gratis.

Almedalsveckan går inte att köpa upp. Kommunen har satt ett tak för markhyran för de minsta ytorna – de små markytorna utomhus kostar högst 2 000 kronor per dag. För att värna om bredden hjälper Almedalsveckans kansli små organisationer som vill lyfta fram ett samhällsproblem, men inte vet hur man gör. Mångfalden är smått otrolig: Här deltar alla från veteranförbundet Fredsbaskrarna till de stora företagen och intresseorganisationerna.

Karin Lindvall tror inte att taket för antalet arrangemang är nått. Traditionella seminarier, som förr varade i en och en halv timme, har kortats till 45 minuter, vilket skapar utrymme för fler.

Däremot finns ett tydligt hinder för ökat antal besökare: Boendet. Kommunen öppnar skolor för dem som vill bo enkelt och billigt, men de uppskruvade priserna på boende under Almedalsveckan bekymrar Karin Lindvall.

–  Jag vill att fler unga ska komma till Almedalsveckan. Att de ska intressera sig för vad som händer i samhället. Och ta chansen att påverka.

Karins bästa tips

Så hanterar du det överväldigande programmet

Hur tar man sig an 3300 arrangemang under en vecka? Karin Lindvall, som har arbetat med ­Almedalsveckan sedan 1995, hjälper dig att lägga upp ditt besök utan att drunkna.

1 Bestäm vilket ämnes­område du är intres­se­rad av, eller vilken arrangör. Sök sedan i programmet på www.almedalsveckan.info eller i appen Almedalsguiden som finns att hämta i App­store och Google Play. Där kan du bygga ditt eget schema för veckan. Schemat går att spara som en pdf-fil (och skriva ut på papper). Det går också att exportera till kalenderfunktionen i din telefon eller läsplatta.

För att skapa struktur är programmet i år indelat i tre kategorier: seminari­er, heta stolen (snabba utfrågningar av politiker och opinionsbildare) samt mötesplatser (helt enkelt bemannade platser för presentation, dialog och debatt av en samhällsfråga).

2 På plats i Visby tar du den tryckta programkata­logen. Bra att ha i handen och anteckna i.

3 Var aktiv. Ställ frågor. Du är inte bara besökare, utan deltagare.

4 Om ett seminarium är tråkigt – gå därifrån. Det finns 100 andra att välja på. Praktiskt taget ingenting ligger mer än tio minuter bort. Under promenaden får du dessutom nya impulser och möten. Ta bara med skor som klarar kullersten.

5 Missa inte ”öppen talarplats”, en variant av ­spea­kers corner. Finns på fyra platser i Visby, varav tre innanför ringmuren intill Almedalen.

6 Var öppen. Gå utanför ditt ­vanliga ämne. Följ dina impulser. Bäst kontakter kanske du knyter med personer inom ett nytt verksamhets­område som gränsar till ditt eget.