– Regeringen anser att Sveriges regler lever upp till EU:s krav.

En vecka efter tågstrejken och regeringens svar på EU:s nya kritik mot de svenska visstidsreglerna upprepade arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson regeringens argument i riksdagen i går kväll.

– Anställningsskyddslagen erbjuder ett verkligt skydd på missbruk av på varandra följande visstidsanställningar. Detta skydd svarar väl mot visstidsdirektivets krav, förklarade Elisabeth Svantesson.

Det föranledde Eva-Lena Jansson (S) att fråga:

– Har inte arbetsmarknadsministern sett att det finns en massa visstidsanställda som utnyttjas på arbetsmarknaden i dag?

Hillevi Larsson (S):

– Många visstidsanställda är rädda för att klaga på dålig arbetsmiljö eller missförhållanden, därför att de är rädda för att bli av med jobbet. Det är väldigt svårt att få visstidsanställda att bli skyddsombud. Även för arbetsmarknadens egen skull, för att det ska fungera, borde fler ha fast anställning.

Redan för sju år sedan anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen. TCO hävdar att möjligheten att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra i åratal bryter mot EU-rätten.

EU-kommissionen håller med. Två gånger har kommissionen uppmanat Sverige att följa EU-rätten, senast i april.

EU-kommissionen har godkänt regeringens argument när det vikariat, säsongsanställning och visstidsanställning för dem som är 67 år och äldre. Men när det gäller den vanligaste anställningsformen, allmän visstidsanställning, kvarstår kritiken. Kommissionen håller med TCO om att det går att gå runt tidsgränsen på två år.

Förra året frågade Novus Opinion på uppdrag av TCO 1 125 visstidsanställda mellan 18 och 65 år har länge de hade varit hos samma arbetsgivare. Elva procent svarade fem år eller mer som visstidsanställda.

Utifrån det uppskattar TCO att 65 000personer hade tillfällig anställning hos samma arbetsgivare i mer än fem år i maj förra året. Då fanns det 639 000 visstidsanställda, enligt SCB (Statistiska centralbyrån). Om elva procent av dem har varit hos samma arbetsgivare i fem år eller mer blir det 65 000 personer.

Regeringen tror inte på den siffran. I stället har SCB fått i uppgift att ta reda på hur många människor det rör sig om.

Elisabeth Svantesson:

– Skulle ny information framkomma efter den kartläggning som vi vill att SCB går till djuper ska vi självklart på nytt titta på detta.

– Oavsett anställningsform är det självklart att ingen ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad utan omfattas av sjysta villkor.

 

Reglerna om visstid

• Den som har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod på allmän visstidsanställning eller vikariat har rätt till fast anställning.

• Tiden i vikariat och allmän visstid räknas inte ihop. Därmed kan en anställd jobba två år som vikarie och två år som allmän visstidsanställd utan att få rätt till fast jobb.

• Med några glapp här och där går det att tänja ut på tiden så att fyra år blir fem år och en dag, även om det rör sig om samma människa som jobbar kvar på samma ställe.

• När fem år har gått börjar allt om på ny kula.