Det ska bli förbjudet för arbetsgivare att utan lagstöd begära utdrag ur belastningsregistret, tidigare kriminalregistret, av folk som söker jobb. Förbudet ska inte gå att förhandla bort i avtal.

Det föreslår regeringens utredare Michaël Koch, tidigare chef för Arbetsdomstolen, som i dag överlämnade betänkandet ”Registerutdrag i arbetslivet” till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

I dag kräver arbetsgivarna att arbetssökande visar upp utdrag för alla möjliga jobb. På tio år har antalet utdrag sexdubblats. Utredningen anser att det här gör det svårt för dömda att återanpassas i samhället. Dessutom kränker det integriteten.

Arbetsgivare som bryter mot förbudet ska betala skadestånd.

Den som ska jobba med barn ska visa upp utdrag även i fortsättningen. Det är reglerat i lag. Kravet gäller dem som jobbar med barn i grundskolan och förskolan och är inskrivet i skollagen.

Här finns de största yrkesgrupperna som måste lämna utdrag. I övrigt gäller kravet mindre yrkesgrupper som revisorer, fastighetsmäklare och yrken som berör rikets säkerhet.

Utredningen vill inte ha nya lagar som innebär att kravet på utdrag ska gälla fler yrkesgrupper, som till exempel personliga assistenter och anställda i hemtjänsten. Här finns en stark opinion för nya lagar.

Därför presenterar utredningen ett lagförslag om registerutdrag även för dem som söker jobb inom hemtjänst och personlig assistans. Ytterligare ett motiv är att avvägningen mellan tryggheten för gamla och funktionshindrade och de anställdas integritet kan förändras i framtiden.

1989 kom en ny lag som gjorde det möjligt för alla att begära ut alla uppgifter om sig själva i polisens belastningsregister. Det är den lagen som arbetsgivarna utnyttjar. Den som vill ha ett jobb uppmanas att skicka in ett utdrag ur registret om sig själv.

Det vanligaste är att det utdraget innehåller allt som står i registret. Utredningen vill däremot noga reglera exakt vilka uppgifter som en arbetssökande ska redovisa. Så fungerar det redan när någon söker ett jobb inom förskola och grundskola.

LO, TCO och Saco har i allt väsentlig samma uppfattning som utredningen. Den som har avtjänat sitt straff ska ha en rimlig chans att skaffa sig ett jobb.

Svenskt Näringsliv anser däremot att utdragen behövs för många jobb. Det gäller hemtjänst och personlig assistans, jobb i försvarsindustrin, nyckelpersoner som ekonomichefer och controllers, hela transportsektorn samt finans- och försäkringsbranschen.