Erna Zelmin-Ekenhem. Foto: Pernille Tofte

Erna Zelmin-Ekenhem. Foto: Pernille Tofte

Regeringen har utsett Erna Zelmin-Ekenhem till ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket från och med den 29 september.

Hon är i dag generaldirektör och chef för Rättsmedicinalverket. Dessförinnan har hon arbetat som expeditions- och rättschef vid socialdepartementet.