Örnsköldsvik måste lätta på lärarnas arbetsbörda i samtliga grundskolor fram till 18 augusti i år, kräver Arbetsmiljöverket efter en anmälan från huvudskyddsombuden i båda lärarfacken. I annat fall hotar myndigheten med ett vite på 210 000 kronor.

Arbetsmiljöverket kräver bland annat att kommunen ska undersöka och riskbedöma varje lärares arbetsbelastning, beskriva vilka arbetsuppgifter som ingår i lärarnas uppdrag, upprätta en lista som visar i vilken ordning varje lärare ska prioritera bort arbetsuppgifterna när arbetstiden inte räcker till.

Enligt skyddsombuden ”bara trycks [nya arbetsuppgifter] in i arbetstiden” och ska göras utan någon riskbedömning. Exempelvis rättning av nationella prov, teknikproblem, nya ämnen och nya datasystem, samt täcka upp för en kollega som är borta.

Skyddsombuden skriver också att det är väldigt otydligt exakt vilka arbetsuppgifter lärarna har. Det är så otydligt att vissa lärare tvingas ”utföra städuppgifter”, skriver skyddsombuden till Arbetsmiljöverket.

– Visst händer det att lärarna tvingas torka damm eller städa toaletterna på eftermiddagen när de är klara med undervisningen, säger Robert Elfving, huvudskyddsombud för Lärarnas riksförbund, LR, i Örnsköldsvik.

Vilket är värst – överbelastningen eller otydligheten?

– Båda. Problemet är just att vi drabbas av en kombination av otydlighet och överbelastning.

I vintras hotade Arbetsmiljöverket Stockholms stad med ett vite på två miljoner kronor om den inte lättade på lärarnas arbetsbörda. Vitesföreläggandet, som var resultatet av en anmälan från LR:s huvudskyddsombud, var unikt eftersom det var första gången som ett sådant beslut gällde en hel kommun i stället för en enskild skola. Nu är frågan uppe i förvaltningsrätten som ska besluta om kommunen ska tvingas betala ut vitet.

Under tiden har skyddsombuden i minst ett dussin kommuner blivit inspirerade av LR:s  anmälan i Stockholm. Just i Örnsköldsvik har de båda lärarfacken gått ihop och gjort en gemensam så kallad 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Precis som i Stockholm är det lärarnas höga arbetsblastning som står högst upp i skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket. Och precis som i stockholmfallet hotar Arbetsmiljöverket kommunerna med vite i varierande belopp om de inte lättar på lärarnas arbetsbörda.

Arbetsgivarna, det vill säga utbildningsförvaltningarna i de olika kommunerna, besvarar Arbetsmiljöverkets krav med samma argument som i Stockholm. De hävdar att arbetsmiljöansvaret ligger hos enskilda rektorer, och att det är upp till varje rektor att upprätta en prioriteringsordning när lärarnas arbetsuppgifter inte ryms inom den reglerade arbetstiden.

I sin anmälan hänvisar skyddsombuden också till en så kallad medarbetarenkät i skolorna där upp till 69 procent av tillfrågade lärare säger att den höga arbetsbelastningen påverkar deras hälsa negativt. Upp till 95 procent uppger att de inte har tillräckliga förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter.