Christer Karlsson

Christer Karlsson, ordförande i Kris (Kriminellas revansch i samhället) vill ha ett förbud mot att kräva registerutdrag av arbetssökande.

– Undantaget är om det finns synnerliga skäl, som till exempel vid jobb på förskolor och skolor. Där ska man ha koll på att den som anställs inte har blivit dömd för sexbrott, säger  han.

Under 2000-talet har det kommit tre nya lagar som ålägger arbetsgivare att ta in utdrag ur belastningsregistret, tidigare kriminalregistret, av arbetssökande som ska jobb med barn. Sedan dess har kravet spritt sig till stora delar av arbetsmarknaden. För tio år sedan begärde privatpersoner 40 000 utdrag om sig själva. Sedan  dess har antalet ökat nästan sex gånger om till 222 000 förra året.

– Det är katastrof. Den som är straffad kallas aldrig på intervju, konstaterar Christer Karlsson.

Det innebär att den som kommer ut från anstalt får en tuff start på livet i frihet.

– Du behöver någonstans att bo, sysselsättning och inkomst. Utan inkomst är det ganska kört.

Kris kräver hederlighet och drogfrihet. I gengäld erbjuder Kris kamratskap och solidaritet. Det innebär bland annat att den som muckar från anstalt ska få stöd.

– Vi har jättesvårt att få ut folk i arbete. Vi är tvungna att göra på ett annat sätt än tidigare. Vi tar kontakt med företag och ber dem ordna jobb. I gengäld lovar vi att de som kommer är hederliga och drogfria – annars åker de ut. På så sätt får vi ut några i arbete, berättar Christer Karlsson.