Arbetsgivarna får allt oftare rätt i Arbetsdomstolen i tvister om neddragningar. I bara en fjärdedel av målen förlorar arbetsgivarna och den anställde anses ha tillräckliga kvalifikationer för att behålla jobbet.

– Arbetsgivarna målar upp en bild av att det är svårt för företagen att behålla personal med rätt kompetens. Det är en missvisande mytbildning. Las har blivit allt mer tandlös. Anställningsskyddet är inte alls så starkt som många tror, säger Daniel Falk, förbundsjurist hos Sveriges Ingenjörer.

Han har undersökt Arbetsdomstolens mål som handlar om anställdas rätt att behålla jobbet vid neddragningar under de senaste 20 åren. Och då har han tittat på de domar som rört lagens regler om tillräckliga kvalifikationer för att behålla jobbet och om tillräckliga kvalifikationer för att ha återanställningsrätt efter uppsägningen.

Undersökningen visar att under den första tioårsperioden 1994-2003 förlorade arbetsgivarna i 35 procent av fallen och domstolen kom fram till att den uppsagde hade tillräckliga kvalifikationer. Under de följande tio åren, 2004-2013, stärkt arbetsgivarna sin ställning. Arbetsdomstolen dömde till arbetsgivarnas nackdel i 27 procent av målen.

– Från en låg nivå har det blivit än sämre, säger Daniel Falk hos Sveriges Ingenjörer.

– Reglerna är inte så strikta som arbetsgivarna påstår. Det är inte svårt för företagen att behålla kompetent personal, fortsätter han.

Sveriges Ingenjörers Daniel Falk befarar att arbetsgivarnas påstående om anställningsskyddet kan leda till att arbetsgivare blir rädda för att anställa och för att etablera sig i Sverige.

– Lagen om anställningsskydd är en social skyddslag och den innebär en inskränkning i arbetsgivarnas rätt att fritt bestämma och hindrar godtycke. Med sin propaganda vill arbetsgivarna få bort inskränkningarna.

Daniel Falk tycker det är viktigt med anställningsskydd för det ger anställda trygghet,  möjlighet att låna pengar och planera sin framtid. Dessutom har det betydelse för klimatet på arbetsplatser – anställda ska kunna föra fram kritik utan att behöva vara rädda för att förlora sina jobb, anser han.