Unga kvinnor upp till 29 år upplever att de har fått en sämre arbetsmiljö, både psykiskt och fysiskt, under de senaste tre åren, visar den största arbetsmiljöundersökningen som görs av Statiska centralbyrån vartannat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Den senaste arbetsmiljöundersökningen som gjordes 2013 visar att det är bland unga kvinnor mellan 16 och 29 år som de största försämringarna i arbetsmiljön skett, jämfört med förra undersökningen 2011.

Fler unga kvinnor känner olust att gå till arbetet och har svårt att sova på grund av jobbet. Fler unga kvinnor uppger också att de har kroppsliga besvär varje vecka efter jobbet, att de är uttröttade i kroppen och att de arbetar framåtböjda och upprepar samma arbetsrörelser.

– Utvecklingen är oroväckande, säger Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar till undersökningen. De unga är vår framtid, och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv.

Arbetsmiljöverket jobbar på flera fronter för att vända utvecklingen, enligt Bernt Nilsson. Exempelvis genom projektet ”kvinnors arbetsmiljö”, de årligt återkommande inspektionerna av ungas arbetsmiljö, samt arbetet med den nya föreskriften om den psykosociala arbetsmiljön.

Enligt undersökningen har unga män i motsvarande åldersgrupper fått det bättre när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Exempelvis har de fått färre tunga lyft och minskad exponering för buller.

Enligt undersökningen har nästan hälften av alla sysselsatta problem att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga. Men kvinnor har överlag en sämre arbetsmiljö än män. 27 procent av kvinnorna och 19 procent av männen i alla åldersgrupper har svårt att sova varje vecka på grund av jobbet.

Störst problem har kvinnliga grundskollärare. Hela 81 procent av dem har svårigheter att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga.

Ungefär en tredjedel av alla sysselsatta har kroppsliga besvär som ont i nacke, axlar eller knän varje vecka på grund av jobbet, visar undersökningen. Det finns dock stora skillnader mellan arbetare och tjänstemän. Arbetare har generellt mer besvär än tjänstemän.

Undersökningen visar också att 18 procent av kvinnorna och 11 procent av männen utsatts för hot eller våld de senaste tolv månaderna. Sedan 2011 har det skett en ökning bland unga män. Unga kvinnor utsätts istället i högre utsträckning för trakasserier på grund av kön jämfört med förra undersökningen.

Inför arbetsmiljöundersökningen 2013 intervjuade Statiska centralbyrån cirka 13 000 sysselsatta upp till 64 år.