Fackförbundet ST och Almega förhandlar i morgon, onsdag, om villkoren för de anställda i spårtrafiken. Det är långt ifrån givet att ST vill ha en uppgörelse som liknar den Seko nådde i förra veckan.

ST:s förhandlingar om ett nytt centralt kollektivavtal har befunnit sig i vänteläge under Sekos konflikt. I morgon, onsdag, träffas ST och Almega på nytt, och de kommer att diskutera vidare utifrån Sekos nya avtal med Almega.

För att hejda användandet av timanställningar drev Seko igenom en kraftig höjning av de timanställdas löner. Lönen bygger nu på den genomsnittliga lönen för respektive yrkesgrupp vid företaget, och inte som tidigare på ingångslönen. Dessutom ska ett påslag på sex procent göras när den anställde får besked om sitt arbetspass med mindre än 48 timmars varsel – vilket snarare är regel än undantag.

Precis som Seko anser ST att de timanställningarna är ett problem vid en del företag i branschen. Ellen Simonsson, förhandlingsombudsman vid ST, nämner Veolia som ett företag där timanställningarna har ökat kraftigt.

Men det är osäkert om ST vill angripa problemet på samma sätt som Seko. Förbättringen av de timanställdas löner finansieras i Sekouppgörelsen med lägre löneökningar för de tillsvidareanställda.

– Olika gruppers löner ställs mot varandra. Det gör frågan komplex, säger Ellen Simonsson.

– En grupp avstår löneutrymme för en annan. Resultatet kan bli att en timanställd får högre lön än en tillsvidareanställd med lång erfarenhet. Det blir en svår diskussion.

Innan ST tar ställning krävs beräkningar av hur Sekos modell skulle slå för ST:s medlemmar. ST, som har 2 600 medlemmar inom spårtrafiken, organiserar såväl lokförare som administrativ personal och chefer. Den medlemsstrukturen, som är bredare än Sekos, ger andra förutsättningar.

Om ST skulle följa i Sekos spår kan det knappast ske i år. Årets lönerevision för ST-medlemmarna gjordes nämligen den 1 juni, så att finansiera förbättringar för timanställda med lägre löneökning för de fast anställda är inte möjligt under 2014. ST:s avtal med Almega går dock att säga upp, vilket i så fall måste ske före den 30 september.

Sedan i höstas diskuterar Seko, ST och Sacoförbundet TJ med Almega i ett antal arbetsgrupper hur det centrala avtalet för spårtrafiken ska bli mer heltäckande. Diskussionerna har stått stilla under konflikten mellan Seko och Almega. Ellen Simonsson hoppas att de diskussionerna nu ska föras framåt.

– Den övergripande problematiken är den samma för oss som för Seko. Det centrala avtalet måste bli mer heltäckande, så att nya aktörer inte kan slå sig in i branschen genom att kalkylera med sämre villkor för de anställda.