På tio år fram till 2010 ökade medellivslängden med drygt två år till 79,5 år för män och med ett och ett halvt år till 83,5 år för kvinnor.

Men livslängden är också en klassfråga. Högutbildade lever längre än lågutbildade. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

En förklaring är att högutbildade tjänar mer och har bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. En annan är att lågutbildade röker mer och dricker mer alkohol, åtminstone enligt finsk forskning.

Samtidigt har 2000-talet präglats av en utbildningsexplosion. 2012 hade 37 procent av kvinnorna över 30 år och 31 procent av männen över 30 år en högskoleutbildning, en ökning med tio respektive sex procent sedan år 2000. Siffrorna gäller dem som är födda i Sverige.

Det finns stora skillnader mellan olika delar av Sverige. Hallänningar lever längst, västernorrlänningar kortast. Det gäller både män och kvinnor som har fyllt 65 år.

Skillnaderna är störst mellan olika kommuner. I Stockholms län syns det tydligt att livslängden är en klassfråga. Folk i rika förortskommuner blir äldst. Folk i fattiga förortskommuner lever inte alls lika länge. Skillnaderna är stora – 5,6 år för männen och 3,9 år för kvinnorna.

Sifforna gäller beräknad livslängd för nyfödda. Män och kvinnor i Danderyd lever längst. Männen i Sundbyberg har kortast livslängd och kvinnorna i Södertälje näst kortast.