Fem LO-tidningar går samman i ett mediehus. De har sammanlagt 900 000 prenumeranter.

– Det är otroligt kul och jag är jätteglad att tidningsägarna har tagit det här beslutet. Det är ett framåtriktat och modernt beslut, säger Liv Beckström, som tillsammans med konsulten Gunnar Tolf utrett mediehuset.

Hon var tidigare chefredaktör för Kommunalarbetaren. De två har arbetat med utredningen sedan förra sommaren, då de tog över efter andra utredare. LO och LO-förbunden har diskuterat och utrett mediehuset i flera år.

Det är Arbetet, Kommunalarbetaren, Fastighetsfolket, Sekotidningen och Handelsnytt som går samman. Förhoppningen är att den nya mediejätten ska finnas på plats den 1 januari nästa år. Enligt ägarna handlar det i första hand inte om att spara pengar utan om att få större genomslag för arbetsmarknadsjournalistik och om att göra ekonomiska vinster genom att de fem tidningarna tillsammans upphandlar bland annat tryck och distribution.

Mediehuset blir verklighet sedan Fastighets, Handels, Kommunal och Seko under de senaste veckorna bestämt sig för att delta i projektet. För några månader sedan uttalade sig Arbetets bolagsstyrelse positivt om Mediehuset. Flera LO-förbund har varit med i diskussionerna men ställt sig vid sidan om. Det gäller bland annat för Transportarbetaren, Byggnadsarbetaren och Dagens Arbete.

Sekos Jonas Pettersson sitter i Mediehusets styrgrupp. Han säger:

– Det är jättekul att mediehuset blir av och det är första gången som en av alla tidningsutredningar leder till något. Nu hoppas jag att journalistiken ska vässas och att vår egen tidning ska bli mindre sårbar.

I går och i dag har chefer, fackliga företrädare och övrig personal på de fem tidningarna informerats om mediehuset. Tanken är att alla fem tidningar ska finnas kvar och att de ska ha gemensam arbetsplats, där drygt 40 personer kommer att arbeta. Förhoppningen är att kunna utveckla journalistiskt samarbete mellan redaktionerna. Dessutom ska tidningarna utveckla en gemensam webbtidning vid sidan av sina egna webbplatser.

Liv Beckström och Gunnar Tolf fortsätter sitt arbete. Nästa steg är att hitta en lokal som kan rymma alla fem tidningars journalister. En del av det nya mediehuset är att skapa ett gemensamt kollektivavtal för alla anställda journalister. Dessutom ska en vd och en webbredaktör anställas.

– Jag hoppas att mediehuset ska koka av kreativitet och att arbetsglädjen ska öka och att det ska komma ut en masa bra journalistik. Och jag hoppas att det ska bli ett ekonomiskt lyckosamt projekt, säger Liv Beckström.