Ombudsman Rolf Sjöstrand och klubbordförande Jens Kvist Christensen jublar över det nya avtalet.

Ombudsman Rolf Sjöstrand och klubbordförande Jens Kvist Christensen jublar över det nya avtalet.

 

– Vi har segrat, men samtidigt gjort hela branschen en tjänst. Höjda kostnader för timanställda kommer att gynna säkerheten och effektiviteten i tågtrafiken.

Jens Kvist Christensen, ordförande för Sekos klubb vid Veolia Öresundståg, bubblar av glädje när han kommenterar onsdagskvällens uppgörelse om dels det centrala avtalet för spårtrafiken i landet, dels villkoren vid Öresundståg.

Viktigast är att timanställda, som hittills har haft löner motsvarande ingångslönen för de tillsvidareanställda, i fortsättningen ska ha en lön som motsvarar genomsnittet för yrkesgruppen. Avtalstexten är i princip den samma som i det så kallade bemanningsavtalet.

I praktiken innebär det en kraftig höjning av de timanställdas löner. Dessutom ska de timanställda få sex procent extra om de får besked om sitt arbetspass med mindre än 48 timmars varsel, en extra kompensation för den otrygghet de lever under.

– Timanställningar har i själva verket alltid varit dyra, säger Jens Kvist Christensen. Jämfört med tillsvidareanställningar medför de högre omkostnader för utbildning, fel och förseningar. Det är förklaringen till att de anbud som har byggt på lågavlönade timanställda, och som har vunnit en del upphandlingar av tågtrafik, aldrig har hållit i praktiken.

– Nu höjs även den direkta, synliga kostnaden för timanställningar. På sikt kommer det att effektivisera tågtrafiken i stort.

– Vi har kämpat för våra medlemmar, men indirekt också hjälpt företaget. Även om jag inte tror att de kommer att tacka oss för det.

Jens Kvist Christensen anser att en stor andel tillsvidareanställda även gynnar säkerheten.

– Säkerhetskulturen inom tågtrafiken har rubbats av att erfarenhet inte har värdesatts.

Enligt Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson blir effekten av att timanställda nu får löner som motsvarar snittet för de tillsvidareanställda mycket kraftig. Det centrala avtalet innehåller en lönetrappa med tre steg, där det tredje steget – slutlönen – uppnås redan efter tre år. Då en mycket stor del av de tillsvidareanställda lokförarna och tågvärdarna har just slutlönen hamnar genomsnittslönen (som de timanställda alltså ska få) mycket nära slutlönen.

– För de timanställda vid exempelvis SJ kan det i praktiken bli en löneökning på ungefär 30 procent, bedömer Valle Karlsson.

Konflikten utlöstes av att Veolia Öresundståg varslade 252 tillsvidareanställda om uppsägning, och i stället ville bygga verksamheten på deltids- och timanställda. Men enligt Seko finns det mest utbredda missbruket av timanställningar inom just SJ AB, där timanställningarnas andel har vuxit successivt under lång tid.

– Det fina med uppgörelsen är att de som har missbrukat timanställningar får betala, säger Valle Karlsson. Företag där timanställningarna ligger på en rimlig nivå, exempelvis Tågkompaniet, berörs mindre.

Almega är bekymrat över att unga timanställda i en del fall kommer att få högre lön än tillsvidareanställda arbetskamrater med lång erfarenhet. För Jens Kvist Christensen är det inget problem. Han skulle gärna ge de timanställda  ännu större kompensation för den osäkerhet de lever under.

I hela branschen kommer alltså tillsvidareanställningar att stimuleras, tror Seko. Vid Veolia Öresundståg införs också en formell gräns för timanställningarna motsvarande fem procent av det totala antalet produktionstimmar. Samtidigt får deltidsanställningarna motsvara högst fem procent av produktionen. Enligt Valle Karlsson innebär detta en minst lika skarp begränsning som den Seko strejkade för: ett tak för timanställningarna vid 40 000 timmar om året.

En viktig punkt i den lokala uppgörelsen är att Veolia och facket ska samverka kring schemaläggning och bemanning, anser Jens Kvist Christensen.

– Bra scheman gynnar arbetsmiljö och hälsa. Det är betydelsefullt inte minst för kvinnor med små barn, en grupp där vi har mycket hög sjukfrånvaro.

 

Läs också:

Almega spår höga lönelyft