Regeringen står på sig om visstidsanställningarna – trots EU-kommissionens kritik. Möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra ska inte begränsas. Det är innebörden av svaret på den senaste EU-kritiken.

– Regeringen försöker bara vinna tid genom att upprepa samma sak gång på gång, säger TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

Redan för sju år sedan anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen. TCO hävdar att möjligheten att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra i åratal bryter mot EU-rätten.

EU-kommissionen håller med. Två gånger har kommissionen uppmanat Sverige att följa EU-rätten, senast i april.

I dag, torsdag, kom regeringens nya svar. Beskedet är att reglerna om visstid inte ska ändras. Däremot ska Statistiska centralbyrån (SCB) få i uppdrag att ta reda på om det verkligen är sant att folk är anställda på visstid år ut och år in.

– För att skapa större klarhet i hur tidsbegränsade anställningar används har jag gett SCB i uppdrag att göra en kartläggning. Och det är det som är det nya i det här svaret, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) till TT.

Men Samuel Engblom har hört det förut.

– Det där lär knappast blidka EU-kommissionen. Regeringen aviserade SCB-uppdraget redan i höstas, det vill säga innan kommissionen valde att kritisera Sverige på nytt. Om EU-kommissionen hade tyckt att SCB-argumentet var relevant skulle den ha avvaktat, anser han.

Nu har EU-kommissionen kritiserat Sverige två gånger för samma sak. Trots kritiken har regeringen båda gångerna upprepat att Sverige följer EU-lagen.

– Nu kan kommissionen inte låta det här pågå längre. Senast i höst måste kommissionen väcka talan mot Sverige i EU-domstolen, anser Samuel Engblom.

Han hoppas fortfarande på en lösning innan Sverige hamnar inför rätta. Han tror att det blir lättare när valet är överstökat, oavsett vilka som vinner.

Förra sommaren presenterade TCO en undersökning som visar att 65 000 människor hade varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i fem år eller mer. Regeringen tror inte på den siffran, utan vill att SCB ska undersöka hur det ligger till.

– Juridiskt har antalet ingen betydelse. Det avgörande är om svensk lag gör det möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra år ut och år in, betonar Samuel Engblom.

Reglerna om visstid

• Den som har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod på allmän visstidsanställning eller vikariat har rätt till fast anställning.
• Tiden i vikariat och allmän visstid räknas inte ihop. Därmed kan en anställd jobba två år som vikarie och två år som allmän visstidsanställd utan att få rätt till fast jobb.
• Med några glapp här och där går det att tänja ut på tiden så att fyra år blir fem år och en dag, även om det rör sig om samma människa som jobbar kvar på samma ställe.
• När fem år har gått börjar allt om på ny kula.