Båda parterna i tågkonflikten accepterar medlarnas bud. Därmed är strejken avblåst.

Almega meddelade just i ett pressmeddelande att de accepterar budet.

Seko sade ja för ett par timmar sedan.

Budet som nu även Almega accepterat innehåller inga begränsningar av användandet av tim- och visstidsanställda, däremot en kraftig höjning av de timanställdas löner, skriver arbetsgivarorganisationen i ett pressmeddelande.

”Det blev ett avtal med höga löneökningar för de timanställda men det betalas genom att de fastanställda avstår delar av sin löneökning”, säger Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld i pressmeddelandet.

Enligt Seko innebär överenskommelsen dock begränsningar av andelen tim- och deltidsanställningar när det gäller Veolia och Öresundståg.

– Detta är en historisk seger för svensk fackföreningsrörelse. Vi är övertygade om att detta är början på en utveckling för fler trygga jobb i Sverige, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén, i ett pressmeddelande.

– Avtalet innebär att det blir lönsammare för en arbetsgivare att tillsvidareanställa i stället för att timanställa då avtalet leder till kraftigt ökade kostnader för timanställningar, tillägger Valle Karlsson, Sekos avtalssekreterare.

Till TT säger Janne Rudén:

– Det var oerhört viktigt för oss att förbättra villkoren för framför allt de timanställda. Avtalet innebär att de på många ställen får häftigt ökade löner i och med att det nu blir en beräkning för de timanställda på genomsnittslönen på respektive företag. Vi har satt ett märke på svensk arbetsmarknad när det gäller de här frågorna om osäkra anställningar, om visstid, om timanställningar, om deltid. Vi har visat att vi förbund inom LO kan hålla ihop och tillsammans driva en fråga som till exempel timanställningar.

Beata Hammarskiöld, Almegas chefsförhandlare, om varför svaret satt långt inne från arbetsgivarna:

– Vi var från början principiellt med på att det ska vara en ökad kostnad för timanställda, Vi tycker att det är ett ganska bra incitament för arbetsgivaren att använda så lite timanställda som man bara kan. Konstruktionen på det här avtalet blev inte bra, dock. Skälet är att det kan få konsekvenser som att en nyutexaminerad 19-åring får högre lön än en tillsvidareanställd som jobbat i 40 år.

Vad fick Almega att ändå säga ja?

– Den här oproportionerligt stora konflikten och att den skulle utvidgas. Vi har tagit ett ansvar för att få stopp på den.

Ni gav efter för fackets press?

– Ja, det kan man ju säga och för tredje mans skull.

Enligt Beata Hammarskiöld är det oklart om tågoperatörerna i och med det nya avtalet kommer att öka antalet tillsvidareanställda.

– Det återstår att se.

Janne Ruden, Seko, bemöter Beata Hammarskiölds resonemang om högre löner till 19-åringar än till äldre tillsvidareanställda:

– Det är upp till arbetsgivarna om de vill anställa unga, oerfarna 19-åringar. Om en 50-åring hamnar på en snittlön som motsvarar vad en timanställd får vill jag påstod att 50-åringen ska ha en högre lön.

Är det samhällsansvarigt att lägga så stora varsel?

– Jag kan inte se att det skulle vara samhällsfarligt att ta ut pendeltåg i Stockholm och Öresundståg i Malmö. Det här rör de reglerna som gäller på svensk arbetsmarknad och vi använder dem när det behövs och det här har varit i rimlig omfattning, svarar Janne Rudén.

TT

Uppgörelsen

Avtalsuppgörelsen i korthet:

* Alla timanställdas löner på hela avtalsområdet höjs från ingångslön till genomsnittlig lön för respektive yrkesgrupp.

* Grundanställningsformen på avtalsområdet ska vara tillsvidareanställning på heltid.

Avtalsuppgörelsen för Veolia/Öresundståg i korthet:

* Deltidsanställningarna begränsas till 5 procent av antalet produktionstimmar.

* Timanställningarna begränsas till 5 procent av antalet produktionstimmar.

* Seko och Veolia ska ta fram gemensamma verktyg för att uppnå högsta möjliga effektivitet i scheman.

 

Källa: Seko