Arbetsmiljön för unga kvinnor har blivit sämre. Fler unga kvinnor känner olust inför att gå till jobbet, fler har kroppsliga besvär och fler har svårt att sova på grund av jobbet.

Det visar den nya Arbetsmiljöundersökningen, som Statistiska centralbyrån har gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket. 8 100 människor har svarat på frågor om jobbet.

En grupp sticker ut. Det är unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Det är den enda grupp som svarar att arbetsmiljön har blivit sämre, eller rättare sagt den enda grupp där svaren ger en dystrare bild än i förra undersökningen 2011.

Bernt Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Arbetsmiljöverket, tycker att ”utvecklingen är oroväckande”.

– De unga är vår framtid och de måste ha en god arbetsmiljö för att hålla ett helt arbetsliv. Arbetsgivarna behöver arbeta kraftfullt för en förändring. Grunden är alltid ett bra förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbetare, säger han.

Däremot har unga män mellan 16 och 29 år fått bättre arbetsmiljö. Färre lyfter tungt, har fysiskt slitsamma jobb och färre är utsatta för buller, kyla och vibrationer nu är för två år sedan.

Det blir tystare på arbetsplatserna. 21 procent av männen och 24 procent av kvinnorna svarar att de har svårt att framföra kritiska synpunkter. De yngsta är tystast. 29 procent av männen och 32 procent av kvinnor svarar att de alltid eller för det mesta har svårt att framföra kritik.

Jobbet påverkar vår fritid. Nästan hälften svarar att de har svårt att koppla bort när de är lediga. Knappt var fjärde har svårt att sova, fler kvinnor än män.