Seko trappar upp konflikten genom att varsla om strejk på godsterminalerna i Göteborgsområdet.

Det kommer att slå hårt mot transporterna på tåg till och från Göteborgs hamn, enligt TT.

– För oss handlar konflikten om att våra medlemmar är människor som lever i en tuff verklighet. De måste kunna planera sina liv, kunna betala sina hyra och känna sig trygga med att ha en försörjning som det går att leva på. Missbruket av deltider och timanställningar hör inte hemma på svensk arbetsmarknad, säger Valle Karlsson, Sekos avtalssekreterare, i ett pressmeddelande.

De nya varslen omfattar samtliga Sekomedlemmar på Green Cargo, Kombiterminalen Göteborg inklusive omlastningsterminalen och Baneservice Skandinavia AB inom avtalsområdet Spårtrafik. Strejken startar den 27 juni om inte konflikten löses innan dess.

Läs också: Sympativarslen till stöd för Seko