Lönegapet mellan män och kvinnor har minskat med 0,5 procentenheter på ett år, visar Medlingsinstitutets årliga lönestatistik. Säkraste vägen till en högre lön är att byta arbetsgivare, enligt statistiken. Det gäller både män och kvinnor. Men mest kvinnor.

I sin rapport om kvinnors och mäns löner analyserar Medlingsinstitutet också skillnader mellan kvinnor och män vid byte av arbetsgivare. Analysen bygger på lönestatistik åren 2008 och 2012 där samma individer, totalt 1,6 miljoner personer, delats in i två grupper: stannare och bytare.

– I den grupp som bytt arbetsgivare har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat, bland dem som stannat kvar har skillnaden däremot ökat, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Statistiken för åren mellan 2008 och 2012 visar att bytare hade betydligt större löneökningar än stannare bland båda könen och i samtliga delar av arbetsmarknaden.

Exempelvis fick bytarna bland kvinnliga arbetare i privat sektor en löneökning med 19,6 procent under fem år, jämfört med 14,6 procent för stannare under samma period.  Motsvarande löneutveckling för manliga arbetare i privat sektor var 16,7 procent för bytare och 14 procent för stannare.

Resultaten visar också att de flesta byten av arbetsgivare skedde inom den sektor som man redan befann sig i. Kvinnor i privat sektor, både arbetare och tjänstemän, var mer benägna än män i samma sektor att byta arbetsgivare. I offentlig sektor däremot var männen mer benägna att byta arbetsgivare.

Enligt statistiken var snittlönen för hela arbetsmarknaden 30 600 kronor 2013. Kvinnor hade en snittlön på 28 400 kronor och män på 32 000. Högst lön hade män i landsting med en snittlön på 40 300 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i snitt tjänade 23 900 kronor.

Statistiken visar också att minskningen i skillnaden mellan mäns och kvinnors löner var 0,3 procentenheter mer förra året jämfört med 2012. Sedan 2005 har löneskillnaden mellan könen minskat med 2,9 procentenheter.

Även när hänsyn tagits till ålder, utbildning, erfarenhet och andra saker som påverkar lönen blir den oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor 5,8 procent. Det vill säga kvinnor får 94,2 procent av männens lön.

Kan denna skillnad förklaras med diskriminering?

– Vi är väldigt sparsamma med att använda ”lönediskriminering”, däremot kan vi säga att det sker olika värderingar av mäns och kvinnors arbeten, säger Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Varför är löneskillnaderna störst i privat sektor?

– Det vågar jag inte uttala mig om, det får parterna göra.

Varför är skillnaderna så stora i landsting?

– Det beror på att läkaren är ofta en man och undersköterskan en kvinna.

Vad kan höja kvinnors löner utom byte av arbetsgivare?

– Medvetenhet och värderingar är viktiga. För att höja kvinnors löner får inte männen höja sina löner lika mycket.

Vad menar du?

– Det är lätt att säga att kvinnan ska ha mer. Men betydligt svårare att säga att mannen inte ska ha mer.