363 000 arbetslösa i maj – minus 20 000 på ett år. Arbetsförmedlingens nya siffror innebär att arbetslösheten minskade från 8,2 till 7,7 procent på ett år.

Nu minskar även antalet långtidsarbetslösa. 224 000 hade gått arbetslösa i minst sex månader – knappt 4 000 färre än för ett år sedan. Mer än sex av tio arbetslösa har gått utan jobb i minst ett halvår.

Fas 3 har slutat att öka. Nästan 34 000 var inskrivna i fas 3 i maj. Det är ungefär lika många som för ett år sedan.

Antalet subventionerade jobb ökade från med 9 000 till 139 000 på ett år. Framför allt ökar de subventionerade jobben som riktar sig till långtidsarbetslösa. Jobben för funktionshindrade ökar i betydligt långsammare takt.

Drygt hälften av alla subventionerade jobb riktar sig till funktionshindrade.

73 000 nya lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna i oktober – plus
10 000 på ett år. 4 600 anställda varslades om uppsägning – minus 1 000 på ett år.

74 000 unga under 25 år var arbetslösa i maj, 9 000 färre än i maj förra året. Ungdomsarbetslösheten minskade från 15,5 till 13,7 procent.

Sverige går i otakt. Gävleborgs län har högst arbetslöshet, 10,5 procent. Grannen Uppsala län har Sveriges lägsta arbetslöshet, 5,2 procent. Arbetslösheten minskar mest i Norrbotten.