Samarbete är lösningen. Parterna kan inte fortsätta motarbeta varandra om de verkligen vill lösa problemen i byggbranschen, anser debattören. Foto: Bertil Enevåg Ericson

Samarbete är lösningen. Parterna kan inte fortsätta motarbeta varandra om de verkligen vill lösa problemen i byggbranschen, anser debattören. Foto: Bertil Enevåg Ericson

 

Vi vill undvika olyckor, ha ett starkt kollektivavtal och stoppa svartarbetet. Bara om fack och arbetsgivare samarbetar kan vi uppnå detta, skriver byggarbetsgivarna.

På torsdag inleder Byggnads sin kongress under temat Ansvar och Säkerhet.

Det är bra ledord som hela byggbranschen behöver arbeta ifrån. Framför allt behöver vi bli bättre på att arbeta med dessa frågor med varandra och inte mot varandra inom byggbranschen.

Ett av Sveriges Byggindustriers fokusområden är ”En säker arbetsplats”, där vi satsar 50 miljoner kronor under en femårsperiod för att informera om och stärka säkerheten på våra byggen. Vi har sedan flera år en nollvision för dödsolyckor. Säkerhetsfrågorna inom branschen ska lyftas, attityderna förändras och arbetsplatserna ska bli ännu säkrare. För att nå dit krävs ett starkt och uppriktigt samarbete i branschen med gemensamt fokus på hur vi når de arbetsplatser där säkerheten är som sämst.

Förra året omkom sex personer på arbetet inom byggbranschen. Det är sex personer för många.

Även om vi inte är nöjda förrän vi har noll dödsolyckor så är vi stolta över den förbättring som har skett sedan till exempel 1990-talet. 1994 dog 17 personer inom byggbranschen. Att vi har kommit så pass långt under tjugo år beror på säkrare arbetsmetoder samt ett långt och gott samarbete mellan fack och arbetsgivare. Låt oss fortsätta att prioritera den vägen.

Om vi ska lyckas undvika de olyckor och skador som fortfarande sker i byggbranschen måste vi hitta lösningar som når alla arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare inom vår sektor.

Eftersom en majoritet av företagen och de anställda inte omfattas av kollektivavtalet måste vi nå dem på andra sätt. Dessutom har vi ett gemensamt ansvar att inte urholka kollektivavtalets attraktionskraft. Vi måste visa fördelarna med kollektivavtalet både för företagare och för arbetstagare utan att smutskasta varandra. Sjunkande medlemstal hos Byggnads är ett bekymmer för hela branschen eftersom det försvagar och begränsar kollektivavtalets möjlighet att påverka. Detta är en utmaning som jag tror att vi ska börja tala med varandra om för att undvika att den svenska modellen urholkas.

För några månader sedan tecknade vi ett nytt Byggavtal som inkluderar ett huvudentreprenörsansvar och en ”ordning och reda-garanti”. Byggnadsarbetare garanteras lön för genomfört arbete. Alla anställda hos företag som är medlemmar i organisationen, eller av arbetsgivare som anlitas av medlemsföretag kommer att ha rätt att ansöka om ersättning.

Förhoppningsvis kommer inte fonden att behöva användas. Särskilt inte när ID06 förstärks med lagstiftning om närvaroliggare. Kombinerat med kontroller från myndigheter så kan vi få bukt med svartarbetet.

Sveriges Byggindustrier är mycket angelägna om att Arbetsmiljöverket har tillräckliga resurser för att utföra arbetsplatsinspektioner så att vi på riktigt får ordning och reda i byggbranschen. Det är helt oacceptabelt om det inte utförs fler regelbundna såväl som flygande arbetsmiljöinspektioner på byggarbetsplatser.

Tillsammans måste vi fortsätta driva på för att kunna påverka politik, lagar och regler inom vår bransch. Ska vi bli av med oegentligheter, fusk, slarv och annan brottslighet måste vi fortsätta samarbetet mellan fack och arbetsgivare. Endast med gemensamma resurser får vi den kraft som behövs för att nå ut till den oorganiserade delen av branschen och skapa en sund konkurrens för alla de företag och anställda som verkar här.

Ola MånssonOlaManssonbyggindustrier
vd, Sveriges Byggindustrier