Jag vill be dig som delegat på Byggnads kongress att fundera över vad förbundsledningens motionssvar innebär. Vi kunde i SVT:s Dokument inifrån se hur europeiska arbetare utnyttjas av bemanningsföretagen.

En slovakisk byggarbetare tjänar endast 56 kronor i timmen och arbetar sex dagar i veckan. Om personen tar kontakt med facket blir det en enkelbiljett raka vägen hem till Slovakien. Något som byggföretagen känner till men inte vill kännas vid i tv.

Ett förbud mot bemanningsföretagen är en viktig principfråga och en plattform för att också ta itu med andra otrygga och osäkra anställningar på den svenska arbetsmarknaden.

Förbundsledningen erkänner alla problem, men tror trots det på reglering. Verkligheten har visat att lönedumpning och press på arbetsvillkor fortsätter trots reglering på EU-nivå.

Ett förbud löser inte lönedumpning men det är en bit på vägen för att skrota hela utstationeringsdirektivet och den svenska tillämpningen: Laval-lagen.

Nu när vi har tillkämpat oss ett huvudentreprenörsansvar är det dags att ta nästa steg. Vid ett eventuellt nej till motionen blir kongressen svaret skyldig till byggnadsarbetare från Sverige, Irland och Slovakien som drabbas av lönedumpning i en nedåtgående spiral.

Viktigt är att vi blir eniga på arbetsplatserna igen, får tillbaka lagkänslan. Bemanningsföretagen skapar A- och B-lag ute på jobben, vilket företagen tjänar på och vi förlorar på. Rösta för ett förbud mot bemanningsföretagen!

Dennis Andersson,
snickare, medlem i Byggnads Skåne och Kommunistiska Partiet Trelleborg