Larmrapport på larmrapport har kommit under den senaste tiden som visar på de ökade inkomstskillnaderna mellan människor och konsekvenserna av det. Under de senaste 10 åren har klyftorna mellan dem med de högsta inkomsterna och dem med de lägsta ökat i snabb takt.

Den ekonomiska och sociala ojämlikheten har ökat, och konsekvenserna av det är en allt sämre hälsa och livskvalitet för de allra sämst ställda. Regeringen har sänkt skatterna mest för dem som har allra högst inkomster. De med medelinkomster har fått en skattesänkning på 1 000–1 500 kronor per månad. Men man har förlorat sin bastrygghet. Vi har i stället fått ett urholkat socialförsäkringssystem. En otrygghet som tär på människor och gör människor sjuka.

Klassamhället blir allt mer uppen­bart när fattigpensionärer, arbetslösa, fas 3-deltagare, papperslösa flyktingar, utförsäkrade och sjuka människor har fått orimligt försämrade inkomster.

På kort tid har alliansregeringen sålt ut den offentliga sektorn som generationer har byggt upp. Hur konsekvenserna av utförsäljningen blir, det är det ingen som tagit hänsyn till. Den nya osäkra arbetsmarknaden med korttidskontrakt, projektanställningar, timanställningar och vikariat som staplas ovanpå varandra i all oändlighet, den drabbar människor!

Hela samhället går sönder, män­niskor blir oroliga, deprimerade, otrygga och sjuka. Vad händer om jag drabbas av cancer eller hjärtinfarkt? Vad händer om jag blir arbetslös? Man har glömt bort människan! Man har tappat bort helhetssynen på livet!

Varför är det tillåtet med vinster i välfärden? Samhället betalar ut våra gemensamma skattemedel till företag, som sedan pressar verksamheten så att det blir ett överskott och stoppar pengarna i sin egen ficka. Det enda sättet att göra vinst i vård, skola och omsorg är ju att minska kostnaderna för verksamheten och skära ner på personalen. Visst ska människor kunna starta eget inom vårdsektorn, men det måste vara i andra former och med starka incitament att inte göra vinster genom att försämra kvaliteten på vården.

Våra skattemedel går ned i fickorna på vinstdrivande riskkapitalbolag som inte ens betalar skatt i Sverige. Vänsterpartiet är det enda parti som säger nej, till vinster i välfärden!

Alla människor har rätt till ett värdigt liv utan rädsla att förlora sin bostad och hela sitt liv, om man blir sjuk eller arbetslös. Vi har rätt till en grundtrygghet. Skatt måste betalas efter bärkraft.

Vi måste omprioritera våra tillgångar och sätta människan i fokus. Det är farligt att tappa bort människan, det blir en väldigt otäck samhällsutveckling när man gör det.

Katarina BurmanKatarinaBurman
gruppledare för Vänsterpartiet i Kalix kommun