413 000 människor var arbetslösa i maj. Arbetslösheten ligger stilla på 8,0 procent. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Antalet sysselsatta ökade med 78 000, 32 000 män och 46 000 kvinnor. Två av tre nya jobb är tillfälliga. Antalet tillfälliga jobb ökade med 51 000. Samtidigt tillkom 27 000 nya, fasta jobb.

Att jobben blir fler samtidigt som arbetslösheten är oförändrad, är ett mönster i SCB:s senaste mätningar. Orsaken är helt enkelt att fler söker jobb. Det beror till exempel på invandring och politiska beslut. Ju fler som utförsäkras från sjukförsäkringen och skickas över till Arbetsförmedlingen, desto större blir arbetskraften.

Mer än var sjätte anställd, drygt 17 procent, har ett tillfälligt jobb. Det ser ut som om de tillfälliga jobben permanent kommer att ligga på högre nivåer än tidigare.

Under krisåren på 90-talet ökade andelen tillfälliga jobb från ungefär tio till ungefär 15 procent. Den nivån bestod under 2000-talet.

Fram till för ett par år sedan. Sedan dess har tillfälliga jobb legat runt 17 procent i mätningarna.

Både SCB och Arbetsförmedlingen mäter arbetslösheten, om än på olika sätt. Arbetsförmedlingens siffror under de senaste månaderna visar att arbetslösheten har minskat. På torsdag kommer Arbetsförmedlingens siffror för maj. Då visar det sig om skillnaden består.