I onsdags hade 459 personer skrivit till Arbetsförmedlingen för att få veta om de har pengar att kräva. De får svar tidigast i oktober.

Ända sedan 1999 har tusentals arbetslösa inte fått aktivitetsstöd trots att de har deltagit i åtgärder som berättigar till ersättning.

I maj skrev Arbetsförmedlingen till 27 000 arbetslösa eller tidigare arbetslösa. De fick veta att de kan ha pengar att hämta – men om de begär pengarna kan de bli återbetalningsskyldiga.

Samtidigt öppnade Arbetsförmedlingen en telefontjänst. I onsdags hade 2 146 personer ringt. 459 hade skrivit och begärt att deras fall ska utredas.

Nu ska förmedlingen gå igenom deras ärenden. Det ska vara klart i augusti. Då tar Försäkringskassan över.

– Så fort vi får över uppgifterna kommer vi att bilda en arbetsgrupp som ska ägna all tid åt det här. De ska bli klara inom ordinarie handläggningstid, det vill säga 30 dagar, berättar Joakim Jarnryd, verksamhetssamordnare på Försäkringskassan.

Enligt Arbetsförmedlingens brev får de berörda besked tidigast i oktober.

I stället för aktivitetsstöd fick de arbetslösa andra ersättningar, som till exempel socialbidrag eller rehabiliteringspenning. Det här kan i sin tur påverka annat, som bostadsbidrag och antalet ersättningsdagar i a-kassan.

Det är med andra ord krångligt att utreda varje enskilt ärende. Och det är omöjligt att i förväg säga om individen till slut tjänar eller förlorar på att klaga. I värsta fall kan enskilda individer råka ut för krav på återbetalning.

– Vi kommer att ha en väldigt generös hållning. Vi förstår att enskilda människor har hamnat i en väldig knepig situation, men det kan uppstå situationer där vi inte kan undvika återkrav på grund av lagstiftningen, säger Joakim Jarnryd.

Melker Ödebrink är kanslichef på A-kassornas samorganisation.

– Vi rekommenderar a-kassornas medlemmar att tänka sig för noga. Innan de bestämmer sig för att gå vidare ska de stämma av med sin a-kassa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Breven har enbart gått ut till arbetslösa som har deltagit i åtgärder under de senaste två åren. Preskriptionstiden är tio år. Så långt tillbaka i tiden kan enskilda begära rättelse – och i värsta fall åka på återbetalningskrav. Frågan är bara om alla uppgifter finns kvar, om nu inte individen själv har sparat papperen.

De felaktiga utbetalningarna har pågått i 15 år. Den förklaring som presenterats är att två tjänstemän på Ams och Riksförsäkringsverket, i dag Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, kom överens om att tänja på reglerna.

– Arbetsförmedlingen har den åsikten att det började med en överenskommelse mellan två handläggare 1999. Jag är mycket tveksam till den uppgiften. Två handläggare har inte mandat att fatta ett sådant beslut, säger Joakim Jarnryd.

Han har en annan förklaring. Arbetsförmedlingen gjorde fel.

Felet rättades till i mars i år.

De har rätt till aktivitetsstöd

• Arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska program har rätt till aktivitetsstöd. Undantaget är vissa arbetslösa i fas 3, som är hänvisade till att ansöka om socialbidrag.
• 27 000 brev har skickats ut till människor som i stället för aktivitetsstöd fick rehabiliteringsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning, socialbidrag, avgångsvederlag eller fångar som haft ersättning under sin tid på anstalt.
• Ändringar kan påverka andra ersättningar, som till exempel bostadsbidrag eller a-kassa. Försäkringskassan fattar beslut om tillägg eller återkrav.
• Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utreder bara när någon begär det.