Industrin skulle fredas från strejker och elektrikerna få behålla ackordet. Det var tanken i ett nytänkande ­fredsavtal, men i sista stund kom det grus i maskineriet.

I förra veckan var allt klart. Några små formaliteter och underskrifterna var allt som var kvar innan fredsavtalet mellan Elektrikerförbundet och Industriarbetsgivarna skulle vara i hamn, vilket Arbetet berättat om.

Genom avtalet skulle Industriarbetsgivarna undantas från framtida elektrikerstrejker. I gengäld skulle de kräva av elföretag som de anlitar att anställda elektriker skulle få ackordslöner.

Eftersom industrins arbetsgivare är stora och viktiga kunder för installationsföretag skulle avtalet sätta press på deras arbetsgivarorganisation EIO att inte driva frågan om slopade ackordslöner.

ronnywenngren– Att värna om vårt prestationslönesystem har varit vår i särklass viktigaste drivkraft för att försöka nå den här uppgörelsen, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef Ronny Wenngren, som beskriver avtalet som en vinst för båda parter.

Även Industriarbetsgivarna var nöjda med uppgörelsen.RobertSchon

– Arbetsfred är alltid en prioriterad fråga för oss. Därför gick vi in i de här förhandlingarna, sa vice vd:n Robert Schön till Arbetet förra veckan.

Då var planen att avtalet skulle ha skrivits under denna vecka. Så blev det inte, och framtiden för avtalet är nu oviss.

– Just nu kommer det inte att bli något avtal, säger Robert Schön.

Han vill inte svara på om det betyder att avtalet skjutits upp eller om planerna helt lagts ner. Han vill inte heller säga något om varför avtalet stoppats.

Ett avtal om arbetsfred och löneformer mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund som inte har kollektivavtal med varand­ra skulle vara något helt nytt på svensk arbetsmarknad. Det är en kontroversiell idé, och enligt uppgifter till Arbetet har avtalet väckt kritik inom arbetsgivarleden.

Avtalet skulle nämligen påverka fler än de parter som undertecknat det. EIO, som har kollektivavtal med Elektrikerförbundet, skulle få minskat handlingsutrymme om inte bara facket utan också en stor del av deras kunder ställer krav på enskilda villkor i kollektivavtalet.

– Vi har inte sett något underskrivet avtal, och har därför inget att kommentera, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice vd för EIO.

Även den största arbetsgivarorganisationen inom industrin, Teknikföretagen, skulle påverkas. Deras medlemsföretag skulle troligen bli mer utsatta för elektrikerstrejker om en stor del av den övriga industrin tecknat fredsavtal.

Inte heller Teknikföretagens förhandlingschef, Anders Weihe, vill kommentera en eventuell uppgörelse. Men han är tydlig med att Teknikföretagen principiellt är emot att frågor som hör hemma i kollektivavtalen regleras i affärsavtal och andra sorters avtal.

– Det måste vara nån jävla ordning, annars riskerar vi att hela kollektivavtalssystemet går över ända, och det tror jag inte att någon har något intresse av säger han.

Elektrikerförbundets förhandlingschef, Ronny Wenngren, blir förvånad när Arbetet berättar att det inte blir något avtal med Industriarbetsgivarna. Han säger att diskussionerna fortsätter och att han har stora förhoppningar om att fredsavtalet blir verklighet.

– Det blir det. Antingen med dem eller med Teknikföretagen, men inte med båda, säger han.

Han tycker att det skulle vara märkligt om arbetsgivarna inte undertecknar en uppgörelse som säkrar arbetsfreden.

– Men vill de inte ha fred så slipper de. Vi kan erbjuda motsatsen också, säger han.

Johanna Wreder
Tommy Öberg­

 

Industriarbets­givarna

Industriarbetsgivarna består av Stål- och metallarbetsgivare­förbundet, Skogsindustrierna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek. Tillsammans har de runt 860 medlemsföretag med 82 000 anställda som finns i branscher som pappersindustri, sågverk, gruvor och tillverkning av stål- och metallprodukter.