Ett svek mot arbetstagarna. Så beskriver LO, TCO och Saco EU:s nya arbetsmiljöstrategi. Gemensamt kritiserar de EU-kommissionen för ett svagt arbetsmiljöarbete.

Vägen till en ny arbetsmiljöstrategi för EU har varit lång, men nu är den klar, två år efter att den gamla löpt ut. Det nya dokumentet får dock svidande kritik från Europafacket, vilket Arbetet tidigare berättat om. Och nu instämmer även de svenska facken i kritiken.

Strategin lyfter fram ett antal problemområden och utmaningar i arbetsmiljöarbetet som till exempel belastningsskador, psykosocial arbetsmiljö, mental hälsa och effekterna av en åldrande arbetskraft.

Det tycker LO, TCO och Saco är bra, men i ett gemensamt pressmeddelande konstaterar de att ”avsaknaden av en förnyad och förstärkt lagstiftning och andra åtgärder för att komma till rätta med dessa utmaningar, är anmärkningsvärd.”

De är också kritiska till att strategin nästan helt saknar konkreta mål och bindande åtaganden.

Att EU-kommissionen dessutom åter lyfter fram avreglering av stora delar av arbetsmiljölagstiftningen för att underlätta för små och medelstora företag, ser de svenska facken som ett svek mot arbetstagarna i både Sverige och inom EU.

”En fungerande europeisk arbetsmarknad och ett långsiktigt hållbart arbetsliv kräver att arbetsmiljöskyddet gäller för alla arbetstagare oavsett storlek på arbetsplatsen.” skriver organisationerna, och efterlyser andra långsiktiga åtgärder för att höja nivån på arbetsmiljöarbetet inom EU.