Att även Stockholms pendeltåg ska tas ut i strejk har inte minskat stödet för Seko. Foto: Vilhelm Stokstad

Att även Stockholms pendeltåg ska tas ut i strejk har inte minskat stödet för Seko. Foto: Vilhelm Stokstad

 

Seko trappar upp kampen mot timanställningar vid Öresundståg – och får stöd från såväl andra LO-förbund som allmänheten.

Seko varslade i tisdags om strejk från den 20 juni för 700 medlemmar som sköter pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet, med 300 000 dagliga resenärer. Fackklubbarna vid Stockholmståg vittnade genast om en stark vilja bland medlemmarna att förena sig med sina strejkande kollegor i Skåne.

– Nästa år ska vår trafik upphandlas. 2016 kan Veolia vara vår arbetsgivare. Vi vill inte ha samma osäkra anställningar som vid Öresundståg, säger Ludvig Eriksson, ordförande i lokförarklubben vid Stockholmståg.

– En strejk blir också en signal till landstingspolitikerna i Stockholm: Se upp för underbud från trafikutövarna! Om de lägger låga bud och sedan låter det gå ut över personalen, så får det konsekvenser.

Elektrikerförbundet varslade på tisdagen om sympatistrejk från den 23 juni, och i dag, torsdag, varslade Hotell- och restaurangfacket om blockad från den 25 juni. Fler LO-förbund väntas ge liknande besked. Insatserna är därför mycket stora när parterna tar ställning till ett bud från medlarna i kväll.

Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth beskriver i Sekotidningen medlingen som ovanligt komplicerad, då den handlar om principfrågor. Seko kräver ett tak för hur mycket arbete som ska få utföras av timanställda vid Öresundståg, och en regel i det centrala avtalet om att timanställda efter ett år ska erbjudas tillsvidareanställning. Omöjliga krav, enligt Almega, eftersom de skulle inskränka ”arbetsgivarens lagstadgade rätt att leda och fördela arbetet”.

– Alla kollektivavtal inskränker arbetsledningsrätten, invänder LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, och beskriver hur teknikavtalet inom industrin begränsar möjligheterna till visstidsanställning.

Men betydligt hårdare begränsning av visstidsanställningar har Almega redan gått med på i exempelvis avtalet för skärgårdstrafiken. Där är heltidsjobb normen, och facket har makten att avgöra om avsteg från den kan godtas.

På Stockholmståg tillåter det lokala avtalet för förarna bara heltidsanställningar. Avsteg från den regeln kräver en överenskommelse med det lokala facket. Där har alltså Seko fått det som Almega anser omöjligt i fråga om Öresundståg.

– Ja, det här har de fått i samband med någon upphandling där arbetsgivaren inte klarat att stå emot, bekräftar Almegas förhandlingschef Beata Hammarskiöld. För verksamheten är det inte lyckat. Det medför betydligt högre kostnader.

Seko känner dock brett stöd för sin sak. Enligt en undersökning i de tre län som berörs av strejken vid Öresundståg stöder 60 procent de strejkande. Bara sju procent stöder Veolia Transport.

En konflikt om otrygga anställningar är politiskt brännbar. Vänsterpartiet uttalade igår sitt stöd för de strejkande, medan riksdagsledamoten Carl B Hamilton (FP) talar om Sekos ”måttlösa strejkhot” som ett ”missbruk av konflikträtten”.

– Med vår kamp mot timanställningarna har vi satt fingret på en problematik som många känner igen, säger P-O Fällman, ombudsman vid Seko. Det finns statistik som visar att 870 000 personer har tillfälliga anställningar. Människor vänder sig mot en utveckling där man måste vänta vid telefonen och ha två–tre jobb för att klara sig.

Även Beata Hammarskiöld tror att det utbredda stödet för de strejkande beror på att allmänheten kopplar konflikten till den allmänna utvecklingen mot fler tillfälliga anställningar. Men fel arbetsgivare pekas ut, anser hon.

– Det är sorgligt att man väljer tågbranschen för att driva den här på ett sätt förståeliga politiska kampen. I tågtrafiken står timanställningar för sju procent av arbetet, högt räknat. Det finns massor av branscher där timanställningar motsvarar 20, 30 eller 40 procent.

Klicka för större bild

Klicka för större bild