Kommunals huvudskyddsombud på Västerås lokaltrafik fick ta del av handlingarna om jour- och övertider först efter att han anmält arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket (AV).

– Det är sorgligt att det ska behövas en anmälan till Arbetsmiljöverket för att få ta del av handlingarna, säger Per-Olov Ståhle, huvudskyddsombud på Västerås lokaltrafik.

Han ville kolla upp om arbetsgivaren följde reglerna om dygnsvila och veckovila, samt bestämmelserna om övertid. Vid två tillfällen begärde han ut handlingarna om jourtider, övertider och mertid och blev nekad av sin chef båda gångerna.

– Trots att jag påpekade att det står tydligt i arbetsmiljölagen att ett skyddsombud ska ta del av all info och få ut alla handlingar som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det här något som inte alla skyddsombud känner till.

Enligt bolagets vd Peter Liss handlar det hela om ett missförstånd.

– Jag har pratat med både huvudskyddsombudet och hans chef, trafikchefen som nekade honom handlingarna. Självklart ska han ta del av de handlingar han begärt ut.

– Vadå missförstånd? säger huvudskyddsombudet. Jag begärde ut handlingarna två gånger och arbetsgivaren vägrade lämna ut dem vid båda tillfällen. Men sedan gick det väldigt fort när jag vände mig till Arbetsmiljöverket.

Så säger lagen

• Enligt arbetsmiljölagen är det straffbart att hindra ett skyddsombud från att utföra sitt uppdrag.

• Skyddsombud har rätt att ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs i ombudets verksamhet. (Arbetsmiljölagen kapitel 6, paragraf 6).

• Ett skyddsombud har rätt att läsa de handlingar och få de upplysningar i övrigt som är av betydelse för uppdraget. (Kommentarer till arbetsmiljölagen).