95 000 fler jobb skapas i år och nästa år. Arbetslösheten blir i stort sett oförändrad i år med 400 000 arbetslösa. Antalet minskar till 380 000 nästa år.

Jobben blir fler i hela landet, men sju av tio nya jobb hamnar i storstäderna. Jobben ökar minst i industrilänen som redan dras med hög arbetslöshet.

– Jobben blir fler i hela Sverige, men det går väldigt långsamt i vissa regioner. Om man bor i de regionerna finns det anledning att vara vaksam och fråga sig: har jag rätt utbildning, ska jag bor kvar, vill jag bo kvar och pendla, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingens prognos gäller 2014 och 2015. Budskapet är att det går bra, men bilden är splittrad.

De nya jobben är framför allt tillfälliga jobb. Sju av tio nyrekryteringar under årets första tre månader gällde tillfälliga jobb. Arbetsförmedlingen räknar med att både antalet fast anställda och tillfälligt anställda ökar under de närmaste två åren. Orsakerna är att tillfälligt anställda får fasta jobb och att färre fast anställda blir av med jobbet.

Även utsatta grupper får jobb. Samtidigt står allt fler arbetslösa långt från arbetsmarknaden. Nästa år beräknas sju av tio inskrivna på Arbetsförmedlingen höra till utsatta grupper.

Brist på arbetskraft är ett mindre problem än väntat i privata företag. Däremot ser det illa ut i kommuner och landsting framför allt när det gäller jobb som kräver legitimation, som sjuksköterskor och läkare.

– Prognosen har ett viktigt budskap till kommuner och landsting. Det finns stora brister i välfärdstjänsterna. Rekryteringen är en stor utmaning för arbetsgivarna, förklarar Mikael Sjöberg.

Det blir 56 000 fler jobb i Stockholms län under de närmaste två åren, 26 000 fler i Västra Götaland, 20 000 i Skåne och 4 000 i Uppsala län. Om man lägger ihop Arbetsförmedlingens siffror för varje län blir summan betydligt högre än 95 000 fler jobb, det vill säga Arbetsförmedlingens siffra för hela Sverige.

Det kanske beror på en stark vilja att redovisa positiva siffror. Oavsett orsak är det en prognos med många osäkra faktorer. Den viktigaste kanske är hur det går i resten av EU. 70 procent av Sveriges export går till Europa.

Gävleborg, Blekinge och Sörmland väntas toppa arbetslöshetsstatistiken även nästa år. Under 2014 och 2015 skapas 1 400 fler jobb i Gävleborg, 1 700 jobb i Sörmland och 1 200 jobb i Blekinge.

Den privata konsumtionen håller i gång tillväxten. Folk har mer pengar att röra sig med, köper mer och går oftare ut och äter. Arbetsförmedlingen räknar med 71 000 nya jobb i privat tjänstesektor i år och nästa år.

Drygt 90 000 industrijobb försvann mellan 2008 och 2013. I år försvinner ytterligare 15 000 jobb. Nästa år blir minskningen  2 000 jobb, men då räknar Arbetsförmedlingen med att det kommer att vända. Jobben blir fler under andra halvåret.

Byggjobben blir fler – 3 000 i år och ytterligare 6 000 nästa år. Arbetsförmedlingen räknar med 42 000 nya jobb i vård, skola och omsorg inom de närmaste två åren.