Medlarna kommer att lämna ett förslag till en lösning på tågkonflikten klockan 16 i morgon, torsdag, och väntar sig sedan ett svar från fackförbundet Seko och arbetsgivareorganisationen Almega två timmar senare.

– Vi för diskussioner med Almega och kommer att göra så i ytterligare ett dygn, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

Generellt sett brukar en så kallad hemställan från medlare omfatta en helhetslösning på konflikten.

– Den kan man bara svara ja eller nej till. Den är inte föremål till någon förhandling, säger Karlsson.

Det är första gången i den tio dagar långa konflikten som medlarna kommer att lägga ett förslag till en lösning.

Finns det något som tyder på att ni kan komma till en lösning på egen hand?

– Jag ska inte föregripa de diskussioner som vi ändå ska försöka ha med varandra. Men vi har tidigare sagt att det inte ser jätteoptimistiskt ut, så sannolikheten för att vi får en hemställan är hög, säger Valle Karlsson.

Sekos två grundkrav i förhandlingen är att det sätts ett tak på hur många produktionstimmar de timanställda hos tågoperatören Veolia får jobba under ett år och att det skrivs in i det centrala branschavtalet att en timanställning efter ett år ska omvandlas till en tillsvidareanställning.

– I grundfrågorna har vi inte förflyttat oss någon av parterna. Inte någonting, skulle jag vilja påstå.