EU:s nya strategi för arbetsmiljö får kritik av facket. Den kom inte bara för sent utan saknar också konkreta förslag, anser Europafacket.

Väntan är över. Två år efter att den gamla löpte ut har EU nu fått en ny strategi för arbetsmiljö som ska gälla tiden 2014 till 2020. Både EU-parlamentet och fackliga företrädare har länge tryckt på för att kommissionen ska besluta om en ny strategi i stället för den som löpte ut 2012, men arbetet har ständigt försenats.

Anledningen har varit oenigheter inom EU-kommissionen där några kommissionärer varit emot att förnya strategin. De har ansett att ett krisande EU inte har råd med nya regler och påbud om arbetsmiljön. Så sent som i april fick de fackliga representanterna i EU:s rådgivande kommitté för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen besked av en av kommissionärerna att det inte skulle bli någon ny strategi.

Trots det finns den alltså nu. Men det är en tunn och urvattnad plan, enligt facket. Dokumentet uppmanar medlemsländerna att se över sina nationella strategier tillsammans med arbetsmarknadens parter. En rad utmaningar för arbetsmiljöarbetet listas också, men det finns inga förslag på hur de ska tacklas, eller krav på åtgärder, vilket får skarp kritik från facket.

Józef Niemiec.

Józef Niemiec.

– Europafacket har väntat i åratal på den här strategin och vi är besvikna över att den är svag och innehållslös. Den innehåller inga konkreta förslag på åtgärder och inga särskilda förbättringar för hälsa och säkerhet, säger Józef Niemiec, vice generalsekreterare för Europafacket, EFS i en kommentar.

Av den nya strategin framgår att 4 000 personer dör i arbetsolyckor inom EU varje år. Ytterligare 160 000 dör i arbetsrelaterade sjukdomar, främst cancer. Europafacket påpekar att det då är märkligt att den nya planen öppnar för försämringar av arbetsmiljöreglerna i och med EU:s arbete med regelförenklingar för att minska byråkratin.

– Arbetares säkerhet är ingen byråkratisk börda, konstaterar Józef Niemiec.